Loading ...
Xây dựng tổ chức
Kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021: Chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm
Thứ 4, 05/07/2017 - 10:05
Hôm nay 5/7, kỳ họp thứ tư, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Dự phiên chất vấn có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP điều hành phiên chất vấn.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc điều hành phiên chất vấn

Trước đó, ngày 4/7, ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận trước khi bấm nút thông qua 3 nghị quyết quan trọng gồm: Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến 2030; điều chỉnh danh mục biệt thự ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 và Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 4/12/2013 của HĐND thành phố; ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, HĐND thành phố thống nhất danh mục giá 10 dịch vụ khám chữa bệnh; 5 dịch vụ ngày giường; 1.906 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về: Biện pháp xử lý các công trình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi có Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực theo Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy; chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018; kết quả giám sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết này, HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, quận, huyện có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND Thành phố về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất cho các tổ chức, cá nhân". UBND thành phố chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận đối với người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố...; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã chủ động tháo gỡ, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình xét cấp Giấy chứng nhận. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hơp báo cáo đề xuất với UBND, HĐND thành phố, cơ quan Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền... Tổng rà soát, kiểm tra, thống kê tổng hợp đầy đủ quỹ nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước, quỹ nhà ở tập thể tự quản thuộc các cơ quan Trung ương, quốc phòng bàn giao về địa phương quản lý và nghiên cứu phân cấp cho các quận, huyện quản lý, nâng cao hiệu quả, gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở... Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị; thanh tra công vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận.

Cuối buổi chiều 4/7, HĐND thành phố đã kiện toàn, bầu các chức danh Phó Trưởng ban HĐND thành phố, Ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, ông Duy Hoàng Dương (Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế) được bầu làm Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố; ông Nguyễn Minh Tuân (Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách) được bầu làm Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách; bà Hoàng Thị Tú Anh (Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa-Xã hội) được bầu làm Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố; ông Đoàn Việt Cường và ông Vũ Ngọc Anh (Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị) được bầu làm Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố. HĐND thành phố cũng đã miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với ông Phạm Vinh Quang (nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ); ông Nguyễn Văn Tứ (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); ông Đỗ Đình Hồng (nguyên Giám đốc Sở Du lịch) do chuyển công tác khác. Tiếp đó, HĐND thành phố đã bầu bổ sung thành viên UBND thành phố đối với ông Lê Ngọc Anh (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ); ông Vũ Đăng Định (Giám đốc Sở Ngoại vụ); ông Nguyễn Mạnh Quyền (Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Nhóm PV