Loading ...
Xây dựng tổ chức
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
Thứ 4, 12/07/2017 - 23:46
Chiều 12/7, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khoá XIV (kỳ họp 2012-2017); sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
Hội nghị ghi nhận các ý kiến phát biểu đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 - 2017

Cùng với việc thông qua công tác cán bộ, hội nghị BCH Thành đoàn Hà Nội khóa XIV (kỳ họp thứ 21) cũng xin ý kiến các đồng chí trong Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội về Dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn đã chủ động xây dựng và ban hành Chương trình làm việc của UBKT Thành đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; đưa công tác kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, hàng năm, UBKT Thành đoàn xây dựng Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp với Trường ĐTCB Lê Hồng Phong tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể, năm 2013, tập huấn 255 đồng chí; Năm 2014: tập huấn 236 đồng chí; Năm 2015: tập huấn 288 đồng chí; Năm 2016: tập huấn 243 đồng chí; qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các cấp bộ đoàn, các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT đoàn cấp huyện và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cấp cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn.

Hàng năm, UBKT Thành đoàn định kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nhằm đánh giá những ưu, nhược điểm để đề xuất các giải pháp và xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động của UBKT năm tiếp theo. Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tăng cường các đợt kiểm tra chuyên đề theo các trọng tâm công tác, chủ đề năm.

Ủy ban Kiểm tra cũng kiểm tra việc thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn là nội dung được ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các cấp đặc biệt coi trọng và tích cực tổ chức kiểm tra thông qua kiểm tra chuyên đề hoặc lồng ghép vào chương trình kiểm tra 6 tháng, kiểm tra cuối năm. Quy trình kiểm tra đã được Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn xây dựng và hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới áp dụng vào trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Kết thúc các đợt kiểm tra các đoàn kiểm tra đều tổng hợp và ban hành thông báo kết luận kiểm tra trong đó chú trọng tới việc giải quyết các kiến nghị của cơ sở và phối hợp với các cấp ủy đảng của các đơn vị để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát hiện trong quá trình kiểm tra tại cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra được 8.583 đơn vị cấp xã và 14.852 chi đoàn đối với nội dung việc thi hành Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Qua kiểm tra nhận thấy, đa số các cơ sở đoàn đã duy trì chế độ hội họp, nguyên tắc làm việc theo đúng quy định; chế độ thông tin, báo cáo có nhiều chuyển biến tích cực; công tác đoàn vụ ngày càng có nhiều cố gắng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đoàn ở các cấp có nhiều tiến bộ; công tác quản lý đoàn viên dần đi vào nề nếp, một số cơ sở đoàn áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, nhiều đơn vị tổ chức khảo sát, nắm bắt thực tế số lượng và tình hình đoàn viên, chấn chỉnh công tác đoàn viên theo hướng nâng cao chất lượng, qua đó giúp cho việc quản lý đoàn viên tốt hơn.

Công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận và các chủ trương công tác của Đoàn đã được ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm thực hiện thông qua các đợt kiểm tra đột xuất, kiểm tra 6 tháng, kiểm tra chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện, phong trào Tôi yêu Hà Nội.

Thông qua kiểm tra, đã giúp cho cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra các cấp phát hiện chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót, đồng thời biểu dương và nhân rộng những đơn vị có những cách làm sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cũng đề xuất, kiến nghị các cấp ủy Đảng có giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, có biện pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc cho tổ chức Đoàn các cấp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ đoàn và ủy ban kiểm tra cấp dưới đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra hàng quý, 6 tháng, cả năm, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất của cấp mình, đồng thời đã tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, công tác phối hợp giữa uỷ ban kiểm tra Thành đoàn và cấp bộ đoàn cấp dưới đã được chặt chẽ hơn qua đó công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được hiệu quả cao. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn các cấp đánh giá được thực trạng chất lượng tổ chức, hoạt động của Đoàn, nhất là chất lượng tổ chức đoàn ở cơ sở, qua đó, phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả, kịp thời phát hiện và đề xuất giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, xử lý kịp thời các đơn khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc, tổ chức của Đoàn, qua đó đã góp phần quan trọng vào công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn ở các cấp.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã góp ý vào Dự thảo báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2012 – 2017. Phát biểu tại hội nghị, đại diện đến từ Học viện Ngân hàng cho rằng, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp bộ đoàn còn chưa được quan tâm đúng mức. Một số nơi chậm kiện toàn ủy viên ủy ban kiểm tra, cấp cơ sở chưa phân công cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; ủy ban kiểm tra một số nơi hoạt động chưa hiệu quả, thiếu tính chủ động, sáng tạo trong công việc, còn có tình trạng trông chờ vào hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên, chưa chủ động làm hết chức năng nhiệm vụ được quy định, việc tổ chức kiểm tra theo chuyên đề ở một số nơi còn chưa được chú trọng.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nhìn chung còn thiếu so với chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ yếu là kiêm nhiệm, việc sắp xếp bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều khó khăn; một bộ phận cán bộ làm công tác kiểm tra chưa quan tâm củng cố nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác nên chất lượng, hiệu quả công tác không cao.

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, chị Trần Thu Hằng, Bí thư Huyện đoàn Đông Anh đề xuất: Các cấp bộ đoàn và người đứng đầu tổ chức đoàn ở các cấp cần có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải là một khâu quan trọng có tác dụng thúc đẩy, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn.

Cùng với đó, các cấp bộ đoàn cần coi trọng việc tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, đồng thời quan tâm chỉ đạo uỷ ban kiểm tra, các cơ quan tham mưu chủ động, tích cực trong xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; kiểm tra, giám sát phải gắn liền với việc uốn nắn, tháo gỡ khó khăn cho tổ chức đoàn cấp dưới, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên thanh niên./.
Ngọc Linh