Loading ...
Xây dựng tổ chức
Gắn bó chặt chẽ với lợi ích thiết thực của sinh viên
Thứ 2, 07/05/2018 - 15:58
Ngày 6/5, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7 - khóa IX. Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án đại biểu Đại hội, Đề án Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Góp ý về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023, nhiều đại biểu cho rằng, phong trào “Sinh viên 5 tốt” cần tiếp tục được phát huy, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ để tạo dựng được thế hệ sinh viên phát triển toàn diện, giàu kỹ năng và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, sau tuyên dương, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cần có chương trình, kế hoạch để những “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục tỏa sáng, tạo được sự ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, ghi nhận các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tích cực, đa dạng, chi tiết trên nhiều lĩnh vực. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ nghiên cứu và tiếp thu đầy đủ đưa vào chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên 5 năm tới phù hợp nhu cầu của sinh viên. Anh Phong khẳng định, mục tiêu của Hội trong 5 năm tới là gắn bó chặt chẽ với lợi ích thiết thực của sinh viên để thu hút, tập hợp sinh viên, qua đó thể hiện được vai trò của Hội đối với sinh viên. Anh Phong cũng cho biết, từ hội nghị này, Trung ương Hội sẽ tổ chức các chuyến đi thực tế về cơ sở để nắm bắt kết quả hoạt động của Hội; đồng thời khởi động nhiều hoạt động để tổ chức các diễn đàn, hội nghị nhằm góp ý cho Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X.
Theo TTTĐ