Loading ...
Xây dựng tổ chức
Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương được bầu làm Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn
Thứ 6, 29/09/2017 - 13:42
Sáng nay (29/9), Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.
Hiện nay, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội có 6 đảng viên và 3 quần chúng. Các đồng chí đảng viên, quần chúng trong chi bộ luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng, đồng thuận, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ, phát triển. Công tác quản lý, điều hành có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Báo cáo chính trị của Chi bộ Ban Tuyên giáo trình tại Đại hội khẳng định những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội

Theo đó, nhiệm kỳ qua, trong công tác lãnh đạo công tác tư tưởng, chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và các cấp ủy đảng.

Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với quán triệt sâu sắc một số chuyên đề trọng tâm. Từ việc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên đội ngũ cán bộ, đảng viên của chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nhận thức đúng đắn tình hình, thống nhất trong hành động, tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên luôn nghiêm chỉnh thực hiện tốt nội quy định, quy chế của cơ quan Thành đoàn Hà Nội, thực hiện bộ Quy chế dân chủ cơ quan đã được Thường trực Thành đoàn, Thủ trưởng cơ quan Thành đoàn ký ban hành.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn được bầu là Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2017- 2020

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo không chỉ hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao mà còn chủ động tham mưu và thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các chương trình, kế hoạch công tác của ban, nhiều hoạt động của ban đã được Thường trực và Ban Thường vụ Thành đoàn ghi nhận và đánh giá cao, như: tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 85 năm lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; “Thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022”; Chương trình Điểm hẹn thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xuất bản cuốn sách “Kể chuyện Ba Sẵn sàng”; công trình thanh niên “Biến điểm tập kết rác sai quy định thành vườn hoa” trên địa bàn các quận nội thành; Thành lập và duy trì hoạt động của“Đội hình hỗ trợ du lịch Thăng Long Hà Nội”; của“Đội hình Camera 360 trẻ”...


Đồng chí Phạm Thị Hiền Lương tham luận tại Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Tuyên giáo vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2015, 2016, góp phần tạo niềm tin, động lực để tập thể chi bộ, cán bộ luôn phấn đấu nỗ lực trong công tác hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Đảng ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành đoàn giao phó.

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Ban Tuyên giáo xác định mục tiêu, xây dựng chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo của chi ủy, đảng viên trong chi bộ. Chi bộ quyết tâm giữ vững đoàn kết trong chi bộ, đảm bảo dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.


Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội

Chi bộ đã đặt ra các chỉ tiêu: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn. 100% đảng viên, quần chúng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả Chỉ thị số 05/CT “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, kết nạp 1 đến 2 đảng viên mới...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ Ban Tuyên giáo.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Ban Tuyên giáo tiếp tục lãnh đạo ban hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn; thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn về công tác tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi Thủ đô; nâng cao tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nghiệp vụ; Tiếp tục phát huy tính tự giác, chủ động của đảng viên trong việc học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ và lãnh đạo tổ công đoàn, chi đoàn ban thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và quần chúng trong chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm và tạo thuận lợi để đảng viên, quần chúng trong chi bộ tham gia đầy đủ hoạt động, phong trào thi đua trong cơ quan…

Đại hội đã bầu ra đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn giữ chức Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo nhiệm kỳ 2017- 2020.

Theo TTTĐ