Loading ...
Xây dựng tổ chức
Đồng chí Lý Duy Xuân giữ chức Bí thư Chi bộ Ban TN CNVC và CT ANQP nhiệm kỳ 2017- 2020
Thứ 6, 29/09/2017 - 17:12
Sáng nay (29/9), Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân viên chức và Công tác an ninh quốc phòng - Thành đoàn Hà Nội tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Hiện nay, Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân viên chức (TN CNVC) và Công tác an ninh quốc phòng (CT ANQP) Thành đoàn Hà Nội có 4 đảng viên. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng, đồng thuận, đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng tiến bộ, phát triển. Tập thể chi bộ, lãnh đạo và cán bộ Ban luôn chủ động và có nhiều cố gắng vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, được Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan ghi nhận, biểu dương. Chi bộ luôn đạt danh hiệu “Chi bộ trong sach vững mạnh”. Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ Ban luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đạt chất lượng, hiệu quả tham mưu.


Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban TN CNVC và CT ANQP luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. 100% cán bộ, đảng viên Chi bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của TƯ và Thành ủy Hà Nội.Với chức năng là ban đối tượng, phụ trách theo dõi và chỉ đạo hoạt động của khối CNVC Thủ đô và mảng CT ANQP, trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Ban TN CNVC và CT ANQP đã tích cực tham mưu và triển khai nhiều hoạt động, chuyên đề được Đảng ủy, BTV Thành đoàn ghi nhận, đánh giá cao.


Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ đã được triển khai đảm bảo quy trình, quy định hiện hành trong Chi bộ; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ 1 tháng 1 lần vào ngày mùng 3 hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề được triển khai gắn với các dịp lễ của Thủ đô, đất nước. Cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động do Chi bộ, công đoàn và Đoàn cơ quan triển khai.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Đại hội


Hoạt động giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để đảng viên chủ động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, lý luận thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.


Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Ban TN CNVC và CT ANQP xác định mục tiêu xây dựng Chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo của chi ủy, đảng viên trong Chi bộ. Giữ vững đoàn kết trong Chi bộ, đảm bảo dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, có phẩm chất, năng lực, có sức chiến đấu cao; quyết tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận.


Chi bộ đã đặt ra các chỉ tiêu: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn. 100% đảng viên, quần chúng thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả Chỉ thị số 05/CT “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, kết nạp 1 đến 2 đảng viên mới...


Đồng chí Lý Duy Xuân giữ chức Bí thư Chi bộ Ban TN CNVC và CT ANQP nhiệm kỳ 2017- 2020


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí Đảng ủy, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ Ban TN CNVC và CT ANQP.


Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đánh giá cao ý thức nghiêm túc trong việc sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, học tập Nghị quyết của Ban. Bên cạnh đó đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cũng đề nghị Chi bộ Ban rút kinh nghiệm cũng như cần có nhiều đổi mới trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, cần thẳng thắn đóng góp ý kiến, phê bình, tự phê bình và lan tỏa tại các buổi sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ mới cần có đề án, mô hình hoạt động của Ban cụ thể hơn.


Đại hội đã bầu đồng chí Lý Duy Xuân, Trưởng Ban TN CNVC và CT ANQP  Thành đoàn giữ chức Bí thư Chi bộ Ban TN CNVC và CT ANQP nhiệm kỳ 2017- 2020.


Theo TTTĐ