Loading ...
Xây dựng tổ chức
Đồng chí Chu Hồng Minh được bầu làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
Thứ 2, 07/05/2018 - 16:02
Ngày 6/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7, khóa IX. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chúc mừng đồng chí Chu Hồng Minh- tân Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam


Hội nghị đã thảo luận các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành khóa IX trình Đại học đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến và bổ sung vào Dự thảo báo cáo chính trị. Sau Hội nghị này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tăng cường đi cơ sở, tổ chức nhiều diễn đàn, lấy ý kiến góp ý các đối tượng liên quan cho văn kiện đại hội.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần này, đồng chí Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Quận ủy Bình Thạnh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được hiệp thương cho rút khỏi Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá IX.

Đồng chí Chu Hồng Minh, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, UVBTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã được hiệp thương bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Theo TTTĐ