Loading ...
Xây dựng tổ chức
Đổi mới phương thức vận động đoàn viên, thanh niên
Thứ 6, 20/07/2018 - 10:04
Trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ ba khóa XI, chiều 18/7, tại Kiên Giang, Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư phát biểu tại hội nghị

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Báo cáo sơ kết khẳng định, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia đóng góp chung cho công tác dân vận thông qua việc nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới; tuyên truyền vận động để đoàn viên, thanh niên hiểu và góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng trong công tác dân vận trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tổ chức Đoàn đã đổi mới phương thức vận động đoàn viên, thanh niên gắn với tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống về phương thức, kỹ năng, nội dung và hình thức sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, Đoàn mở rộng mặt trận đoàn kết, phát huy sức mạnh to lớn của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai thông tin những cơ hội của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, quá trình hội nhập; sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động; chất lượng lao động; đồng thời, các cảnh báo thách thức ảnh hưởng tới quá trình phát triển của thanh niên. Do đó, lớp trẻ cần xác định vai trò của mình để phát huy những lợi thế sẵn có. Đoàn thanh niên cần tập trung thực hiện tập hợp, vận động và thuyết phục thanh niên tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tham gia có hiệu quả vào quá trình phát triển, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; từ đó hướng tới mục tiêu 2045 Việt Nam bước qua giai đoạn thu nhập trung bình, bước sang giai đoạn công nghiệp phát triển.

 Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý, hiện nay tổ chức Đoàn đang có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức về khả năng thuyết phục thanh niên đến với tổ chức khi lớp trẻ ngày càng năng động, có nhu cầu cao hơn. Tổ chức Đoàn cần quan tâm có giải pháp đối với hai nhóm đối tượng thanh niên đó là: nhóm đi đầu như giảng viên, cán bộ trẻ...để truyền cảm hứng, lan toả, dẫn dắt và nhóm thanh niên yếu thế để giúp đỡ giúp họ không bị bỏ rơi.

Vì thế, Đoàn cần tập trung: đẩy mạnh các phong trào thiết thực, hiệu quả; tiếp tục củng cố, phát triển các đội hình đang triển khai vững chắc (như quân đội, công an, công chức, viên chức); đồng thời tiếp tục nghiên cứu những lực lượng đang biến động (công nhân tại các khu công nghiệp, thanh niên đi lao động ở nước ngoài…); nâng cao chất lượng cán bộ đoàn; tiếp tục phối hợp với các ban Đảng, nâng cao chất lượng góp ý chính sách pháp luật để giải quyết các vấn đề của thanh niên…
 
Theo TTTĐ