Loading ...
Xây dựng tổ chức
Công bố 200 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Thứ 6, 16/03/2012 - 05:58
Sáng 18/1, danh sách 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành khóa XI đã được công bố. 9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa X được đề cử đã trúng với số phiếu cao.


 
alt
Danh sách 200 ủy viên trung ương khóa XI đã được thông báo sáng 18/1

Các Ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái cử (xếp theo thứ tự A, B, C) gồm: Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Hai Phó Thủ tướng là ông Hoàng Trung Hải, ông Nguyễn Thiện Nhân và 12 bộ trưởng (trong số 21 bộ trưởng đương nhiệm), 20 thứ trưởng trúng cử vào danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Trong số 175 Ủy viên chính thức, Bộ Quốc phòng chiếm số lượng đông nhất: 19 người, Bộ Công an: 8 người, Bộ Ngoại giao: 3 người. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm không nằm trong danh sách Ban chấp hành khóa XI.

88 Ủy viên Chính thức khóa XI là những người lần đầu trúng cử. Trong đó có 16 vị từng là Ủy viên Dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương khóa X.

Ông Nguyễn Xuân Kiên, người duy nhất tự ứng cử không có tên trong danh sách trúng cử.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (71 tuổi), Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết (69 tuổi) không tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Tại Đại hội XI có 218 người nằm trong danh sách bầu Ủy viên Chính thức, dư gần 25% so với số lượng cần bầu là 175 người. Danh sách bầu Ủy viên Dự khuyết có số dư lên tới 144% (61 ứng viên chọn 25 người).

Hôm nay, Ban chấp hành khóa XI sẽ họp bầu Bộ Chính trị, sau đó bầu Tổng Bí thư từ danh sách Ủy viên Bộ Chính trị.

Sáng 19/1, Tổng Bí thư khóa XI sẽ ra mắt đại hội và chủ trì cuộc họp báo quốc tế lúc 11h30.

12 bộ trưởng trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XI gồm:

- Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh

- Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh

- Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

- Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh

- Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

- Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát

- Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân

- Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Hoàng Tuấn Anh

- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận

- Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử

- Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường

- Thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu