Loading ...
Xây dựng tổ chức
Cơ quan Thành đoàn Hà Nội sơ kết công tác Đảng, công tác chuyên môn
Thứ 5, 26/07/2018 - 15:03
Chiều 25/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng, công tác chuyên môn Cơ quan Thành đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí Thường trực Thành đoàn; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội cùng các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn.


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả công tác Đảng, công tác chuyên môn cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn,Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn,Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội báo cáo tại Hội nghị


Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp”. Trong 6 tháng đầu năm nay8 công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, là sự nỗ lực chung của cả hệ thống, trong đó có sự đóng góp quan trọng của cơ quan chuyên trách - Thành đoàn Hà Nội.

Các phòng, ban Thành đoàn đã tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở và phối hợp với các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội và tiêu chí kinh tế, văn hóa trên địa bàn thành phố.

Empty

Đại diện các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội

Đại diện các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội


Nhìn chung, các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động tập trung và chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm cơ bản được hoàn thành; có sự chuyển biến tích cực cả về tổ chức và hoạt động; được Trung ương Đoàn, Thành phố và cơ sở biểu dương, ghi nhận.


Công tác chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, Thường trực Thành đoàn kịp thời, khoa học, dân chủ, quyết liệt và hiệu quả. Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban tích cực, chủ động và hiệu quả, trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm của cán bộ ngày càng được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cơ quan được quan tâm  và có nhiều đổi mới...


IMG_1194

Empty

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn nhận quyết định bổ nhiệm mới

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chúc mừng các đồng chí lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn nhận quyết định bổ nhiệm mới


Trong 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội cũng đã tập trung thực hiện hiệu quả, sáng tạo các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác.

Nội dung, chương trình hoạt động của các đơn vị đều bám sát theo chương trình công tác năm 2018, thực hiện có đổi mới, tính chuyên nghiệp cao hơn. Nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, phát huy lợi thế của từng đơn vị; chủ động, trách nhiệm, bài bản và hiệu quả trong tham mưu chỉ đạo và tổ chức thực hiện.


Công tác tham mưu, chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp đảm bảo tính thống nhất, chủ động, tích cực và hiệu quả, kết quả đạt được có tính toàn diện. Các đơn vị sự nghiệp đã có trách nhiệm cao trong việc tham gia phối hợp thực hiện phục vụ các nhiệm vụ do Trung ương, thành phố, Thành đoàn giao góp phần quan trọng vào kết quả chung của cơ quan Thành đoàn Hà Nội.


Công tác phối hợp với các phòng, ban Thành đoàn, các cơ sở Đoàn, Hội tiếp tục được chú trọng làm tốt. Nhiều chương trình kết nối giữa các đơn vị với cơ sở được triển khai nhanh chóng, chặt chẽ, bài bản, thiết thực, có sức lan tỏa.


Bộ máy lãnh đạo, cán bộ được kiện toàn giúp các đơn vị hoạt động bài bản, khai thác và phát huy được tiềm lực của đơn vị. Một số đơn vị đã quan tâm triển khai các mô hình hoạt động mới; triển khai đầu tư sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất để khai thác phục vụ nhiệm vụ được giao, tăng thu ngân sách.


Công tác truyền thông đã được các đơn vị quan tâm, đẩy mạnh. Công tác xã hội hóa được triển khai có những kết quả nhất định. Công tác nội vụ, thi đua, khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản tích cực, kịp thời, đảm bảo các quy trình, quy định hiện hành.


Tại Hội nghị, Thành đoàn Hà Nội đã công bố Quyết định hợp nhất và ra mắt các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn.


Cán bộ, đảng viên cơ quan Thành đoàn Hà Nội học tập Nghị quyết

Cán bộ, đảng viên cơ quan Thành đoàn Hà Nội học tập Nghị quyết


Đồng thời, đại diện các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội ra mắt các cán bộ, đảng viên cơ quan Thành đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội chia sẻ cảm xúc trước các cán bộ, đảng viên cơ quan Thành đoàn từ khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành đoàn.


Đồng chí Tân Bí thư Thành đoàn Hà Nội bày tỏ: “Một trong những việc hết sức khó khăn đầu tiên mà tôi phải làm khi đảm nhận chức danh Bí thư Thành đoàn Hà Nội chính là sáp nhập các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Phía trước còn nhiều khó khăn, tôi mong rằng, toàn thể các cán bộ, đảng viên của cơ quan Thành đoàn Hà Nội tiếp tục ủng hộ, chia sẻ, giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội mong rằng, mỗi đồng chí lãnh đạo, đảng viên ở các đơn vị sự nghiệp nói chung và các đơn vị được sáp nhập, thành lập mới nói riêng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu; nêu cao tinh thần phản biện, dân chủ; luôn hướng tới sự ổn định, đoàn kết trong đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cùng Ban Thường vụ Thành đoàn đưa phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô phát triển vững mạnh.


Báo cáo viên quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Báo cáo viên quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII


Trước đó, Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Theo TTTĐ