Loading ...
Xây dựng tổ chức
Bế mạc Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10
Thứ 2, 24/12/2018 - 10:34
Chiều 21/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10 (Mở rộng), khóa VII đã bế mạc. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị.

*Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội nhận cờ đơn vị dẫn đầu thi đua


Tại Hội nghị các đại biểu đã thống nhất với nội dung của các dự thảo văn bản: Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019; Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Đề án đại biểu Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019  2024; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024...


Về chủ đề công tác Hội năm 2019, các đại biểu thống nhất chủ đề công tác năm là “Xây dựng Hội vững mạnh”. Đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ trọng tâm công tác, nhiều đại biểu đề nghị cần bổ sung đánh giá kết quả triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 - 2019 của Hội LHTN Việt Nam; Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2016 – 2021 và Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...


Empty

Đại diện các đơn vị nhận bằng khen xuất sắc và tiên tiến

Đại diện các đơn vị nhận bằng khen xuất sắc và tiên tiến


Một số ý kiến đề nghị tăng số lượng chỉ tiêu đối với những chỉ tiêu đã đạt với tỷ lệ cao và ghép các chỉ tiêu về “Tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho 500.000 thanh niên”, “Tổ chức hỗ trợ 100 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên”, “Tổ chức hỗ trợ cho 50 dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số” thành 1 chỉ tiêu.


Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Quốc Phong, cho biết, năm 2018 với chủ đề “Năm thanh niên sáng tạo”, công tác Hội đã có cố gắng lớn, nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ đạt và vượt mức đề ra. Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thể hiện được vai trò đồng hành với thanh niên trong các hoạt động của tổ chức Hội được nâng cao. Bên cạnh đó, hình ảnh của Hội trong xã hội cũng được khẳng định; nhiều địa phương có cách làm, mô hình mới trong khả năng tập hợp, chia sẻ những nhu cầu thiết yếu của thanh niên.


Cùng với đó, đồng chí Lê Quốc Phong cũng chỉ ra những hạn chế cần phải lưu ý. Đồng chí đề nghị, năm 2019, cần giữ chỉ tiêu là: “Mỗi Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động tạo môi trường cho thanh niên sáng tạo hoặc một hoạt động tuyên dương các gương thanh niên điển hình”.


Năm 2019 chọn chủ đề năm là “Xây dựng Hội vững mạnh” thì Hội cần phải quan tâm củng cố và có giải pháp khắc phục để các tổ chức Hội còn yếu kém, hoặc khó khăn trong hoạt động phát triển. “Hội cũng rất đa dạng trong phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên, nhưng vấn đề có những nơi, nhất là tuyến cơ sở trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn và phải cần nhiều sự tiếp cận giải quyết vấn đề. Trong đó, cần có những mô hình, loại hình tập hợp thanh niên phải chú ý trong bối cảnh phát triển của đất nước thì mới mang lại hiệu quả. Hội cần chủ động sắp xếp mô hình tổ chức để phù hợp với địa phương, với mục tiêu cuối cùng là tập hợp được lực lượng thanh niên đến với hoạt động Hội…”, đồng chí Lê Quốc Phong yêu cầu.


Để nắm bắt tình hình hội viên, thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam yêu cầu, sang năm 2019, tổ chức Hội từ cấp Trung ương tới cơ sở phải có giải pháp để nắm được số lượng hội viên, thanh niên. Việc nắm được số lượng hội viên, thanh niên từ đó mới có giải pháp hỗ trợ, đồng hành, giúp đỡ họ. “Trong xu thế phát triển ngày nay, nhu cầu thanh niên ngày càng đa dạng và phóng phú, việc chúng ta lựa chọn nội dung hoạt động để triển khai phải dày công tính toán, cách làm phải mới, điều chỉnh phương thức mới hơn, từ đó mới tăng tính hấp dẫn để thu hút thanh niên tham gia”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.


Trong công tác chuẩn bị, triển khai Đại hội Hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị: “Chúng ta làm sao để Đại hội Hội thực sự là Ngày hội lớn của thanh niên từ không khí, cảm xúc của thanh niên, thể hiện sự trẻ trung, hiện đại... thì việc tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Đại hội cần sự đầu tư.... cách thể hiện văn kiện phải gần gũi với thanh niên để khi thanh niên đọc sẽ thấy được bóng dáng của mình ở trong đó”.


Hội nghị đã thống nhất cho rút tên 5 đồng chí khỏi Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII do chuyển công tác và kiện toàn một nhân sự vào Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.


Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng cờ thi đua dẫn đầu, bằng khen xuất sắc và tiên tiến cho các đơn vị, nhằm ghi nhận đóng góp của các đơn vị trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.


Theo TTTĐ