Loading ...
Xây dựng tổ chức
151 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI
Thứ 4, 13/12/2017 - 11:54
Sáng 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiều nội dung quan trọng, trong đó các đại biểu tập trung bầu 151 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Thông tin về kết quả thảo luận tại tổ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, các đại biểu thống nhất cao với danh sách giới thiệu, đề cử của Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa X về đề án nhân sự Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI gồm 174 đồng chí, không có đề cử, ứng cử thêm. Để tiến hành công tác bầu cử, Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu, gồm 37 đồng chí.Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá X giới thiệu tại đại hội 174 nhân sự, đảm bảo quy định số dư 15% để đại hội quyết định. Đại biểu tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần đầu tuổi không quá 35 tuổi.

Đại biểu Bùi Huy Cương - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên chia sẻ: "Tôi mong muốn, Đại hội sẽ bầu ra được Ban chấp hành khoá mới với những thành viên đủ bản lĩnh, tiêu chuẩn và phát huy trí tuệ để lãnh đạo, đề ra giải pháp mang tính đột phá đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển tầm cao mới. Trong bối cảnh hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra những cơ hội và thách thức rất cao đối với thanh niên Việt Nam, đòi hỏi các đồng chí trong Ban chấp hành khoá mới phải bản lĩnh và tiên phong".Đại biểu Trương Hiếu Ngân, Tỉnh đoàn Tiền Giang, tâm sự: "Những đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI cần có lập trường tư tưởng vững vàng để định hướng, dẫn dắt đoàn viên, thanh niên đi lên". Trước đó, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khoá X Lê Quốc Phong cho biết, trong đề án nhân sự trình đại hội, ngoài cán bộ Đoàn sẽ có thêm nhiều đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực khởi nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, trí thức trẻ tình nguyện, nhà khoa học trẻ… Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI có thêm nhân sự ở nhiều lĩnh vực để lắng nghe nhiều góc độ, xây dựng chương trình công tác Đoàn gần gũi với đời sống thanh niên.Cũng trong sáng 12/12, Đại hội đã được nghe hai tham luận về "Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và "Vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng nông thôn mới" của anh Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai. 
 
Theo TTTĐ