Loading ...
Xây dựng tổ chức
“Hiến kế” xây dựng chính sách phát triển thanh niên
Chủ nhật, 10/12/2017 - 22:26
Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022, chiều 10/12, Bộ Nội vụ- Trung ương Đoàn tổ chức Diễn đàn Đối thoại chính sách phát triển thanh niên. Tại đây, các đại biểu đã đề xuất, “hiến kế” xây dựng chính sách phát triển thanh niên.
Dự diễn đàn có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...


Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao quà cho các đại biểu thanh niênLãnh đạo Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn và các Bộ, Ngành Trung ương chủ trì diễn đàn


Tại diễn đàn quan trọng này, các đại biểu bày tỏ ý kiến, đề xuất, kiến nghị giải pháp với Bộ Nội vụ và lãnh đạo các Bộ ngành về trách nhiệm của thanh niên trong tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách thanh niên.

Quan tâm hơn nữa đến cán bộ Đoàn

Chia sẻ tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội nêu lên đề xuất về chính sách cho cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ Đoàn cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cho rằng, đội ngũ cán bộ Đoàn hiện nay còn nhiều thiệt thòi, đặc biệt là cán bộ Đoàn cấp xã và cần được quan tâm hơn nữa. Đại diện Thành đoàn Hà Nội đề xuất, Bộ Nội vụ, các cấp lãnh đạo tạo điều kiện, đào tạo, khuyến khích, ưu tiên cán bộ Đoàn cấp xã vào công chức; Phân công cán bộ trẻ kiêm nhiệm nhiều chức danh khác, tăng nguồn thu nhập để khuyến khích cán bộ trẻ cống hiến.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố Hà Nội chia sẻ tại diễn đàn.


Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn cho rằng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tỉnh hiện thực hóa bằng các chương trình, kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao, các ngành chưa chủ động phối hợp với tổ chức Đoàn triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Đồng chí Cương đề xuất, Bộ Nội vụ và các cấp bộ ngành quan tâm nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức Đoàn theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách, đặc biệt là Bí thư Đoàn, xã, phường, thị trấn, chi đoàn.Các cấp bộ Đoàn tiếp tục chủ động phối hợp các ngành huy động nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên nói chung và công tác nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trên địa bàn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan đến công tác thanh niên, quan tâm dành nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Theo đồng chí Cương, thực tiễn hiện nay việc tuyển dụng cán bộ, công chức rất hạn chế, có nơi tạm dừng tuyển dụng; viên chức muốn chuyển sang công chức phải đủ 5 năm công liên tục từ ngày tuyển dụng mới được thi chuyển ngạch. Do đó thời gian tới mội số địa phương sẽ thiếu cán bộ trẻ làm nguồn cán bộ Đoàn chuyên trách... Vậy nên, tôi mong muốn Trung ương sớm xem xét giải quyết vấn đề này.

Giải quyết việc làm

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang cho biết,công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho thanh niên còn bất cập. Việc giải quyết việc làm cho thanh niên chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, vẫn còn nhiều thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm. Nhu cầu về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí cho thanh niên chưa được đáp ứng đầy đủ, đặc biệt ở những vùng sâu xa, vùng khó khăn, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Công tác kiểm tra, giám sát, chưa thực sự chú trọng.

Theo đồng chí Hiền, việc đào tạo, dạy nghề cho thanh niên cần phù hợp với nhu cầu lao động của thị trường, tránh đào tạo giàn trải, tràn lan; Cần tổ chức khảo sát, đánh giá số lượng, chất lượng thanh niên tham gia vào thị trường lao động như thế nào, được tiếp nhận ra sao, từ đó điều chỉnh hợp lý mối quan hệ giữa đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.


Các đại biểu thanh niên dự và tham luận tại diễn đàn


Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo điều kiện cho thanh niên hiểu hơn về thị trường lao động và nhu cầu lao động của thị trường. Qua đó, định hướng, hướng nghiệp cho thanh niên lựa chọn những công việc phù hợp. Đồng thời, chú trọng đào tạo kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế, tăng cường xuất khẩu lao động thanh niên để thanh niên có cơ hội tìm kiếm việc làm ở các thị trường lao động khác nhau...

Hỗ trợ kinh phí cho thanh niên

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình cho rằng, các cấp lãnh đạo trung chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố hàng năm xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị; Bố trí nhân lực, kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của tỉnh.

Chị Phượng kiến nghị, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục tham mưu thể chế hoá nội dung của Đề án Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên; bổ sung và hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về công tác thanh niên bảo đảm đầy đủ và toàn diện theo kết luận của Bộ Chính trị và thực tiễn đang triển khai hiện nay. Trong đó, quy định cụ thể các nội dung và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác thanh niên và thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên.

Bộ Nội vụ và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có thể xây dựng chính sách riêng đối với thanh niên trong việc vay vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống nhất là đối với thanh niên nông thôn; Ban hành hướng dẫn cụ thể về nguồn kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án của các Bộ, ngành, Trung ương trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí, sử dụng nguồn kinh phí hợp lý, hiệu quả.
Theo TTTĐ