Loading ...
Tra cứu Văn Bản Hội SVTP
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 60 QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 59 -QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 58 -QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Hậu cần Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018
Số: 57 -QĐ/SVHN 27/5/2013
QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên  thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2018
Số: 03 QĐ/SVHN 23/1/2013
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập các Tổ công tác chỉ đạo đại hội, hội nghị các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên thành phố Hà Nội