Loading ...
Tra cứu Văn Bản Hội SVTP
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 01 /HD – SVHN 09/01/2013
HƯỚNG DẪN Tổ chức đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018