Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 21/03/2017
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/03/1931-26/03/2017)  và Tháng Thanh niên 2017.
Dự thảo Báo cáo chính trị 01/01/2017
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 15 TT /TU 18/02/2014
Thông tri về việc chị đạo " Năm Thanh niên tình nguyện của Thành ủy"
Số: /TNHN 29/08/2012
Công văn số 812–CV/BTGTU ngày 07/8/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc Đẩy mạnh tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”.
Số: 08/05/2012
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn lần thứ XIV