Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 51TB/TĐHN - CNVC & ANQP 29/6/2018
Thông báo ủng hộ nhân dân miền núi bị lũ lụt
TB/TĐTN - TCKT 5/2018
Thông báo về việc sử dụng áo thanh niên Việt Nam
Thông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXIII - năm 2018 5/2018
Thông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXIII - năm 2018
Số: 09 TB/TĐTN - TG 19/12/2017
Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” (bản word)
Số: 09 TB/TĐTN - TG 19/12/2017
Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” (pdf)
Số 170 -TB/TĐTN-BTC 12/12/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 11, 12/2014
Số: 154 TB/TĐTN-BTC 15/10/2014
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014
Số 152 -TB/TĐTN-BTC 6/10/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 8, 9/2014
Số 144 -TB/TĐTN-BTC 28/7/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 7/2014
Số 135 -TB/TĐTN-BTC 27/6/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 5, 6 năm 2014
Số: 115 -TB/TĐTN-BTC 01/4/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ từ ngày 01/01 đến ngày 02/4/2014
Số 107 TB/TĐTN-BTC 10/02/2014
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Thành đoàn
Số: 1053-QĐ/TĐTN-BTC 15/01/2014
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
Số: 31/12/2013
DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC 2013
Số: 102TB/TĐHN -HĐTD 31/12/2013
Thông báo kết quả thi viên chức sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội năm 2013
số: 21/12/2013
Thông báo điểm thi môn tin học và môn tiếng anh
Số: 91TB/TĐTN-TNTH 03/12/2013
THÔNG BÁO V/v tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Tình nguyện 2013”
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị:TRƯỜNG LÊ DUẨN)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị:TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP TNHN)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: NHÀ VĂN HÓA HỌC SINH - SINH VIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: CUNG VĂN HÓA THỂ THAO THANH NIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ)
Số: 81- TB/TĐTN - HĐTD 13/11/2013
Thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2013
Số: 64 TB/TNHN 26/8/2013
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn năm 2013
Số: (kèm theo số 64) 26/8/2013
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013
Số: 58 TB/TNHN 01/8/2013
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn năm 2013