Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Thông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXIII - năm 2018 Tháng 5/2
Thông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ XXIII - năm 2018
Số: 09 TB/TĐTN - TG 19/12/2017
Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” (bản word)
Số: 09 TB/TĐTN - TG 19/12/2017
Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022” (pdf)
Số 170 -TB/TĐTN-BTC 12/12/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 11, 12/2014
Số: 154 TB/TĐTN-BTC 15/10/2014
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức sự nghiệp để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014
Số 152 -TB/TĐTN-BTC 6/10/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 8, 9/2014
Số 144 -TB/TĐTN-BTC 28/7/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 7/2014
Số 135 -TB/TĐTN-BTC 27/6/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 5, 6 năm 2014
Số: 115 -TB/TĐTN-BTC 01/4/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ từ ngày 01/01 đến ngày 02/4/2014
Số 107 TB/TĐTN-BTC 10/02/2014
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Thành đoàn
Số: 1053-QĐ/TĐTN-BTC 15/01/2014
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI
Số: 31/12/2013
DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM THI VIÊN CHỨC 2013
Số: 102TB/TĐHN -HĐTD 31/12/2013
Thông báo kết quả thi viên chức sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn Hà Nội năm 2013
số: 21/12/2013
Thông báo điểm thi môn tin học và môn tiếng anh
Số: 91TB/TĐTN-TNTH 03/12/2013
THÔNG BÁO V/v tham gia các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Tình nguyện 2013”
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị:TRƯỜNG LÊ DUẨN)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị:TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM THANH NIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP TNHN)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: NHÀ VĂN HÓA HỌC SINH - SINH VIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: CUNG VĂN HÓA THỂ THAO THANH NIÊN HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI)
Số: 88-TB/TĐTN-HĐTD 03/12/2013
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC (Đơn vị: BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ)
Số: 81- TB/TĐTN - HĐTD 13/11/2013
Thông báo một số nội dung về tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2013
Số: 64 TB/TNHN 26/8/2013
Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn năm 2013
Số: (kèm theo số 64) 26/8/2013
Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2013
Số: 58 TB/TNHN 01/8/2013
THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn năm 2013