Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 515 /QĐ-TNHN 10/7/2013
Quyết định Khen thưởng
Số: 2100 - QĐ/TU 5/9/2012
Quyết định về việc quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi hỗ trợ tổ chức đảng, các đoàn thể - chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Số: 252 QĐ/TNHN 05/02/2013
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kết nghĩa và hỗ trợ Giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Thành phố Hà Nội Giai đoạn 2013 - 2017
Số: 40 QĐ/TNHN 15/11/2012
QUYẾT ĐỊNH V/v nâng cấp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà
Số 130 QĐ/TNHN 01/03/2012
Quyết định về việc thành lập tổ công tác, chỉ đạo Đại hội, hội nghị các cơ sở trực thuộc thành đoàn Hà Nội