Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
NQ Đại hội ngày 20/10/2018 20/10/2018
Nghị quyêt Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội 2017 - 2022
Số: 02 NQ/TĐTN-TG 06/02/2014
NGHỊ QUYẾT Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội khóa XIV về  “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”
Số: 01 NQ/TĐTN-BTC 11/12/2013
Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV, Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đoàn trên địa bàn dân cư trong giai đoạn hiện nay
Số: 15/10/2012
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2012 - 2017