Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 21-KH/TĐTN-BTG 28/02/2018
Kế Hoạch Tuổi trẻ Thủ đô đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Số: 243A - KH/TĐTN-BTG 10/9/2017
KẾ HOẠCH Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Số: 249 KH/TĐTN-BTG 20/10/2017
KẾ HOẠCH Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017
Số : 247 KH/TĐTN-BTG 29/9/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động triển khai chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”
Số: 233 - KH/TĐTN-CNVC&ANQP 16/5/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Số: 225 -KH/TĐTN-BTG 05/4/2017
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm tác phẩm "Đường Kách Mệnh" và 70 năm tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chỉ tịch Hồ Chi Minh
Số: 223 -KH/TĐTN-BTG 07/4/2017
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017
Số: 222 -KH/TĐTN - TCKT 20/3/2017
KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội năm 2017
Số: 218 -KH/TĐTN - TCKT 06/3/2017
KẾ HOẠCH Thực hiện Quyết định 217 -QĐ/TW và Quyết định 218 -QĐ/TW trong các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội năm 2017
Số: 217 KH/TĐTN-BTG 02/3/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 215 KH/TĐTN-CNVC&ANQP 15/02/2017
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2017
Số: 214 KH/TĐTN-CNVC&ANQP 25/02/2017
KẾ HOẠCH Thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017
Số: 210 KH/TĐTN-ĐT&ANQP 02/01/2017
Kế hoạch tổ chức cá hoạt động phục vụ tết năm 2017
Số: 200-KH/TĐTN-BTG 05/9/2016
KẾ HOẠCH: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô, giai đoạn 2016 - 2021
Số: 195 KH/TĐTN-CNVC 15/7/2016
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ Thủ đô lần thứ IV năm 2016
Số: 198 -KH/TĐTN - BTC 08/8/2016
KẾ HOẠCH Chỉ đạo đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp
Số: 127 /KH-BTC 05/7/2016
Kế hoạch triển khai thực hiện và Thể lệ Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt việc tốt" và
xuất bản sách "Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội" tập XXII năm 2016

Số: 196 -KH/TĐTN - BTC 20/7/2016
KẾ HOẠCH Tổ chức đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV
Số:191- KH/TĐTN-TNTH 30/5/2016
KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016
số: tháng 3/2
ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI HOA KHÔI SINH VIÊN – IMISS THĂNG LONG NĂM 2016
Số: 173-KH/TĐTN-ĐKTHTN 18/02/2016
KẾ HOẠCH Thành lập tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 – 2017
Số: 168-KH/TĐTN-ĐKTHTN 06/1/2016
Ke hoach thanh lap to chuc doan hoi doi trong cac doanh nghiep ngoai khu vuc nha nuoc tren dia ban tp Ha Noi, giai doan 2016 - 2017
Số 180/KH-TĐHN-BTG 26/03/2016
Kế Hoạch: Công tác tuyên truyền biển đảo 2016
Số: 176 KH/TĐTN-BKT 01/03/2016
KẾ HOẠCH Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội năm 2016
Số: 175 KH/TĐTN-BKT 29/02/2016
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Thanh thiếu niên Thủ đô năm 2016
Số: 173 -KH/TĐTN-BTG 26/02/2016
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)
Số: 172 KH/TĐTN - ĐT&ANQP 18/01/2016
KẾ HOẠCH Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” 2016
Số: 165 - KH/TĐTN - BTG 28/12/2015
KẾ HOẠCH Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số:170 KH/TĐTN-BTG 06/01/2016
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)
Số: 169 -KH/TĐTN-BTG 06/01/2016
KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”