Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 110 -HD/TĐTN-BTG 12/4/2017
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
Số: 105 HD/TĐTN-BTG 02/3/2017
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền đại hội đoàn các cấp, Đại hội Đoàn thành phố Hà Nội và Đại hội Đoàn toàn quốc  (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Số: 103 HD/TĐTN-BTG 01/3/2017
HƯỚNG DẪN Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến tại Đại hội Đoàn các cấp góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội khóa XIV trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Số: 101 HD/TĐTN-BTG 28/11/2016
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
Số: 90 HD/TĐTN-CNVC 16/6/2016
HƯỚNG DẪN Tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” trong khối lực lượng vũ trang và chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” trong khối công nhân, công chức, viên chức trẻ Thủ đô năm 2016
Số: 67 HD/TĐTN- SGD&ĐT 16/03/2015
HƯỚNG DẪN Triển khai phong trào “Khi tôi 18” giai đoạn 2015 – 2017
Số: 66 HD/TĐTN-SGD&ĐT 16/03/2015
HƯỚNG DẪN   Triển khai thực hiện phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” Giai đoạn 2015 – 2017
Số: 75 HD/TĐTN-CNVC 26/6/2015
HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ Thủ đô, giai đoạn 2015 - 2017
Số: 72 HD/TĐTN-CNVC 11/6/2015
HƯỚNG DẪN Tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” trong khối công nhân, công chức, viên chức Thủ đô năm 2015
Số: 73 HD/TĐTN-CNVC 11/6/2015
HƯỚNG DẪN Tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2015
Số: 64 -HD/TĐTN-BTG 12/3/2015
HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015
Số: 63 HD/TĐTN-TG 12/3/2015
HƯỚNG DẪN Tổ chức Diễn đàn “Đảng với Thanh niên – thanh niên với Đảng”
Số: 60 HD/TĐHN-TG 05/02/2015
HƯỚNG DẪN Việc học tập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”
Số: 55 -HD/TĐTN - BTG 02/1/2015
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015), mừng xuân Ất Mùi
Số: 47 - HD/TĐTN-BKT 15/8/2014
HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”
Số: 41 HD/TĐTN-CNVC 3/4/2014
HƯỚNG DẪN Hội thi “Nét đẹp công sở Thủ đô” năm 2014
Số: 43 HD/TĐTN-BKT 20/5/2014
HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2014
Số: 40 -HD/TĐTN-BTG 1/4/2014
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền Năm Thanh niên tình nguyện 2014
Số: 37 HD/TĐHN-TG 21/02/2014
HƯỚNG DẪN Việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Số: 26 HD/TĐTN-TG 18/02/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
Số: 29 HD/TNHN 28/10/2013
HƯỚNG DẪN Công tác thi đua khen thưởng đối với cơ sở Đoàn khối quận, huyện, thị xã, công nhân viên chức trực thuộc - năm 2013
Số: 21 /HD-TNHN 18/10/2013
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi Tin học trong khối công chức, viên chức trẻ Thủ đô lần thứ I năm 2013
Số: 22 HD/TWĐTN 28/6/2013
HƯỚNG DẪN Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Số: 16 HD/TNHN 8/7/2013
HƯỚNG DẪN Đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú
Số:15 HD/TNHN 8/7/2013
HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết  số 15 của Quốc hội (khóa XII) về việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2013)
Số: 13 HD/TNHN 05/06/2013
HƯỚNG DẪN Tổng kết và bình xét thi đua cơ sở đoàn Khối đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc năm học 2012 - 2013
Số: 12 HD/TNHN 22/5/2013
HƯỚNG DẪN Tổ chức thành lập và triển khai hoạt động một số mô hình Câu lạc bộ trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2013 - 2017
Số: 11 HD/TNHN 16/5/2013
HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kết nghĩa và hỗ trợ giữa các cơ sở Đoàn - Hội - Đội
Số: 10 HD/TNHN 07/5/2013
HƯỚNG DẪN Thành lập “Đội phản ứng nhanh về giao thông
Số: 16/HD - HĐĐTP 15/01/2013
HƯỚNG DẪN Tổ chức Hội thi “Em yêu Hà Nội” trong các liên đội khối Tiểu học năm học 2012 - 2013