Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
07-CTr/TĐTN-BTG 24/9/2018
Chương trình hành động xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh giai đoạn 2017 – 2022
số 01-CTr/TĐTN-VP 24/1/2018
Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Thủ đô 2018
Số: 22 CTr/TĐTN-VP 20/01/2017
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2017
Số: 21 CTr/TĐTN-BTG 05/9/2016
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Số: 19 CTr/TĐTN-VP 14/01/2016
CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2016
Số: 11 CTr/TĐTN-VP 30/12/2014
CHƯƠNG TRÌNH Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2015
Số: 12 CTLT/TNHN-LHPN 06/01/2015
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2014 – 2019
Số: 04 CTr/TĐTN-VP 09/01/2014
CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014
Số: 08 CTr/TNHN 14/8/2013
CHƯƠNG TRÌNH  “3 tập trung - 3 xung kích”  trên địa bàn dân cư   giai đoạn 2013 - 2017
Số: 01 CTr/TNHN 30/11/2012
Chương trình công tác năm 2013