Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 455 BC/TĐTN-VP 14/01/2016
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2015
Số: 388 BC/TĐTN-VP 15/7/2015
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Số: 334 BC/TĐTN-VP 09/03/2015
BÁO CÁO Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô Tuần 1 - Tháng Thanh niên năm 2015
Số: 319 BC/TĐTN-VP 31/12/2014
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2014
Số: 242 BC/TĐTN-VP 15/7/2014
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Số: 245 BC/TĐTN-VP 18/7/2014
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô tháng 7 năm 2014
Số: 220 -BC/TĐTN-VP 19/5/2014
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô tháng 5 năm 2014
Số: 206-BC/TĐTN-BTG 7/3/2014
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2014
Số: 14/05/2013
Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ XIV
Số: 51 BC/TNHN 22/03/2013
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”