Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 245 BC/TĐTN-VP 18/7/2014
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô tháng 7 năm 2014
Số : 97 KH/TĐTN - TG 16/6/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba Sẵn sàng” (9/8/1964 - 9/8/2014) và tổng kết 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện; 5 năm phong trào “Tôi yêu Hà Nội” (9/8/2009 - 9/8/2014)
Số: 184 ĐA/TNHN-BTG 17/7/2014
ĐỀ ÁN Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội
số: 17/07/2014
TÀI LIỆU THAM KHẢO  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM PHONG TRÀO “BA SẴN SÀNG”; TỔNG KẾT 15 NĂM PHONG TRÀO “THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN” VÀ 5 NĂM PHONG TRÀO TÔI YÊU HÀ NỘI
Số: 2025 -CV/TĐTN – BTG 6/7/2014
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm phong trào Ba sẵn sàng và 15 năm phong trào TNTN, 5 năm phong trào Tôi yêu Hà Nội
Số: 101 KH/TĐTN-TNTH 7/7/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
Số: 78 KH/TĐTN-CNVC 3/4/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tin học khối công chức, viên chức trẻ Thủ đô lần thứ II năm 2014
Số: 1117 KHLT/VHTTDL -TĐTN 16/4/2014
KẾ HOẠCH HỘI KHỎE THANH NIÊN THỦ ĐÔ 2014
Số: 41 HD/TĐTN-CNVC 3/4/2014
HƯỚNG DẪN Hội thi “Nét đẹp công sở Thủ đô” năm 2014
Số 135 -TB/TĐTN-BTC 27/6/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 5, 6 năm 2014
Số: 157 ĐA/TNHN-BTG 09/6/2014
ĐỀ ÁN Tổ chức đội hình tình nguyện “Tuyên truyền văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội” hè năm 2014
Số: 100 KH/TĐTN-ĐT&ANQP 17/6/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014)
số: 03/07/2014
Bài tuyên truyền chiến dịch mùa hè
1937 -CV/TĐTN – BTG 26/6/2014
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014.
Số: 92 KH/TĐTN-TG 29/5/2014
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW và Quyết định  số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
Số: 94 KH/TĐTN-TNTH 30/5/2014
KẾ HOẠCH Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2014
Số: 220 -BC/TĐTN-VP 19/5/2014
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô tháng 5 năm 2014
Số: 43 HD/TĐTN-BKT 20/5/2014
HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2014
Số: 83-KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)
Số: 82 KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2014
Số: 81-KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014
số: 16/04/2014
THỂ LỆ Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet
Số: 80 KH/TĐTN-TNTH 08/4/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên internet
số: 16/04/2014
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LIÊN HOAN CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014
Số: 115 -TB/TĐTN-BTC 01/4/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ từ ngày 01/01 đến ngày 02/4/2014
Số: 77 -KH/TĐTN - BTG 31/3/2014
KẾ HOẠCH Triển khai tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố
Số: 40 -HD/TĐTN-BTG 1/4/2014
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền Năm Thanh niên tình nguyện 2014
Số: 141ĐA/TĐTN – ĐKTHTN 31/3/2014
ĐỀ ÁN Hành trình “Điện Biên Phủ trong trái tim tuổi trẻ Thủ đô”
Số: 75 -KH/TĐTN-TG 17/03/2014
KẾ HOẠCH   Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)  về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
Số: 206-BC/TĐTN-BTG 7/3/2014
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2014


batdongsanhungvuong.com