Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Kèm theo Số: 223 - KH/TWĐTN-BTG 12/8/2014
GỢI Ý ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU “70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
theo Số: 223 - KH/TWĐTN-BTG 12/8/2014
THỂ  LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU “70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân”
Số: 223 - KH/TWĐTN-BTG 12/8/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
Số: 64 -KH/TĐTN - BTG 15/1/2014
KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới"
Số: 103 KH/TĐTN-VP 20/8/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô và các hoạt động ra quân Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”
Số: 242 BC/TĐTN-VP 15/7/2014
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
Số: 03-KH/TĐHN 15/8/2014
KẾ HOẠCH   Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019
Số: 47 - HD/TĐTN-BKT 15/8/2014
HƯỚNG DẪN Thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”
Số: 2096 CV/TĐTN-TNTH 30/7/2014
V/v thông báo kết quả của Hội đồng xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
Số 144 -TB/TĐTN-BTC 28/7/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 7/2014
Số: 245 BC/TĐTN-VP 18/7/2014
BÁO CÁO Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô tháng 7 năm 2014
Số : 97 KH/TĐTN - TG 16/6/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba Sẵn sàng” (9/8/1964 - 9/8/2014) và tổng kết 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện; 5 năm phong trào “Tôi yêu Hà Nội” (9/8/2009 - 9/8/2014)
Số: 184 ĐA/TNHN-BTG 17/7/2014
ĐỀ ÁN Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” và Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội
số: 17/07/2014
TÀI LIỆU THAM KHẢO  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 50 NĂM PHONG TRÀO “BA SẴN SÀNG”; TỔNG KẾT 15 NĂM PHONG TRÀO “THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN” VÀ 5 NĂM PHONG TRÀO TÔI YÊU HÀ NỘI
Số: 2025 -CV/TĐTN – BTG 6/7/2014
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm phong trào Ba sẵn sàng và 15 năm phong trào TNTN, 5 năm phong trào Tôi yêu Hà Nội
Số: 101 KH/TĐTN-TNTH 7/7/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức Chương trình tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
Số: 78 KH/TĐTN-CNVC 3/4/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tin học khối công chức, viên chức trẻ Thủ đô lần thứ II năm 2014
Số: 1117 KHLT/VHTTDL -TĐTN 16/4/2014
KẾ HOẠCH HỘI KHỎE THANH NIÊN THỦ ĐÔ 2014
Số: 41 HD/TĐTN-CNVC 3/4/2014
HƯỚNG DẪN Hội thi “Nét đẹp công sở Thủ đô” năm 2014
Số 135 -TB/TĐTN-BTC 27/6/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ tháng 5, 6 năm 2014
Số: 157 ĐA/TNHN-BTG 09/6/2014
ĐỀ ÁN Tổ chức đội hình tình nguyện “Tuyên truyền văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội” hè năm 2014
Số: 100 KH/TĐTN-ĐT&ANQP 17/6/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014)
số: 03/07/2014
Bài tuyên truyền chiến dịch mùa hè
1937 -CV/TĐTN – BTG 26/6/2014
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014.
Số: 92 KH/TĐTN-TG 29/5/2014
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW và Quyết định  số 218 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
Số: 94 KH/TĐTN-TNTH 30/5/2014
KẾ HOẠCH Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2014
Số: 220 -BC/TĐTN-VP 19/5/2014
BÁO CÁO Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô tháng 5 năm 2014
Số: 43 HD/TĐTN-BKT 20/5/2014
HƯỚNG DẪN Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” năm 2014
Số: 83-KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)
Số: 82 KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2014


batdongsanhungvuong.com