Loading ...
Tra cứu Thành đoàn Hà Nội
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 83-KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)
Số: 82 KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2014
Số: 81-KH/TĐTN-BTG 16/4/2014
KẾ HOẠCH Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2014
số: 16/04/2014
THỂ LỆ Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet
Số: 80 KH/TĐTN-TNTH 08/4/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên internet
số: 16/04/2014
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LIÊN HOAN CHIẾN SĨ NHỎ ĐIỆN BIÊN NĂM HỌC 2013 – 2014
Số: 115 -TB/TĐTN-BTC 01/4/2014
THÔNG BÁO Về công tác cán bộ từ ngày 01/01 đến ngày 02/4/2014
Số: 77 -KH/TĐTN - BTG 31/3/2014
KẾ HOẠCH Triển khai tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thành phố
Số: 40 -HD/TĐTN-BTG 1/4/2014
HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền Năm Thanh niên tình nguyện 2014
Số: 141ĐA/TĐTN – ĐKTHTN 31/3/2014
ĐỀ ÁN Hành trình “Điện Biên Phủ trong trái tim tuổi trẻ Thủ đô”
Số: 75 -KH/TĐTN-TG 17/03/2014
KẾ HOẠCH   Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)  về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
Số: 206-BC/TĐTN-BTG 7/3/2014
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2014
Số: 05 ĐALT/TĐTN-MTĐTHN 24/02/2014
ĐỀ ÁN Tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2014
Số : 76 KH/TĐTN - TG 24/03/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba Sẵn sàng” (9/8/1964 - 9/8/2014) và tổng kết 15 năm phong trào Thanh niên tình nguyện; 5 năm phong trào “Tôi yêu Hà Nội” (9/8/2009 - 9/8/2014).
Số: 137 -ĐA/TĐTN-BTG 18/3/2014
ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI MÔ HÌNH   “VĂN PHÒNG XANH, CƠ QUAN XANH, TRƯỜNG HỌC XANH” NĂM 2014
số: 14/03/2014
Bộ đề câu hỏi trắc nghiệm Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách giỏi năm học 2013 - 2014
Số: 129 ĐA/TĐTN - ĐT&ANQP 04/03/2014
ĐỀ ÁN  Thực hiện Chương trình “3 tập trung - 3 xung kích” trên địa bàn dân cư năm 2014
Số: 73 KH/TĐTN - TG 06/02/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Tuổi trẻ Thủ đô năm 2014
số: 12/03/2014
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014)
Số: 74 KH/TĐTN-ĐT&ANQP 10/03/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014
Số: 03 KHLT/TĐTN-HLHPN-HCCB 05/03/2014
KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Triển khai thực hiện mô hình "Gia đình tình nguyện - Cộng đồng tình nguyện" giai đoạn 2014 - 2017
Số: 70 KH/TĐTN-BTG 26/02/2014
KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết Nhật ký tình nguyện “Dấu ấn Hành trình xanh” năm 2014.
Số: 67 KH/TĐTN-BKT 21/01/2014
KẾ HOẠCH Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội năm 2014
Số: 1543 CV/TĐTN - BTC 26/02/2014
V/v chọn cử bí thư chi đoàn giỏi tham gia Gặp mặt và tuyên dương Bí thư chi đoàn giỏi năm 2014
Số: 15 TT /TU 18/02/2014
Thông tri về việc chị đạo " Năm Thanh niên tình nguyện của Thành ủy"
Số: 1541 -CV/TĐTN - BTG 24/02/2014
Về việc triển khai Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện năm 2014
Số: 37 HD/TĐHN-TG 21/02/2014
HƯỚNG DẪN Việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"
Số: 20/02/2014
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 60 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” năm học 2013 - 2014
Số: 26 HD/TĐTN-TG 18/02/2014
HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
Số 107 TB/TĐTN-BTC 10/02/2014
THÔNG BÁO V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực Thành đoàn


Trang mua bán nhà đất