Loading ...
Tra cứu Cuộc thi Ba Sẵn sàng
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 26/08/2014
BÀI TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” (9/8/1964 – 9/8/2014)
Số: 26/08/2014
HÀ NỘI – 60 NĂM CHIẾN ĐẤU, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (Tài liệu phục vụ hội nghị báo cáo viên Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội) (10/10/1954-10/10/2014)
Kèm theo Đề án số 197 ĐA/TĐTN – BTG 18/8/2014
Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu
Kèm theo Đề án số 197 ĐA/TĐTN – BTG 18/8/2014
THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU TỪ BA SẴN SÀNG ĐẾN PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN VÀ 60 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954 – 10/10/2014) (Kèm theo Đề án số 197 ĐA/TĐTN – BTG ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội)
Số: 197 ĐA/TĐTN-BTG 18/8/2014
ĐỀ ÁN Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Từ Ba sẵn sàng đến thanh niên tình nguyện và 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014)