Loading ...
Tra cứu Ban Nông Thôn
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 252 QĐ/TNHN 05/02/2013
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kết nghĩa và hỗ trợ Giữa các cơ sở Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn Thành phố Hà Nội Giai đoạn 2013 - 2017