Loading ...
Tra cứu BAN Kiểm Tra Thành Đoàn
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 183 QĐ/TNHN 02/01/2013
quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017