Loading ...
Tra cứu BAN Kiểm Tra Thành Đoàn
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 01 /UBKT 16/01/2013
Phân công nhiệm vụ ủy viên ủy ban kiểm tra Thành đoàn Hà Nội khóa XIV
Số: 183 QĐ/TNHN 02/01/2013
quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Số: 183 QĐ /TNHN 02/01/2013
Số: 241 /TNHN 03/01/2013
Công văn báo cáo số liệu 2013
Số: 01 CT/UBKT 16/01/2013
Chương trình làm việc toàn khóa 14