Loading ...
Tra cứu Ban Đô thị
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Số: 16 KH/TNHN 21/02/2013
KẾ HOẠCH Tổ chức Festival Thanh niên đô thị Thủ đô lần thứ II - năm 2013
Số: 15 KH/TNHN 30/01/2013
KẾ HOẠCH Hành động Tháng Thanh niên năm 2013
Số: 07 KH/TNHN 26/12/2012
Kế hoạch Tổ chức "Ngày hội văn hoá giao thông" cấp Trung ương; Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012