VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 193-KH/TĐTN-BTG
Ngày có hiệu lực 02/09/2021
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, Chương trfinh phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và hoạt động vì sự tiến bộ của nữ thanh niên Thủ đô
Thể loại Kế hoạch

VĂN BẢN KHÁC

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
139a-HD/TĐTNCNVC&CTANQP 02/08/2022 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn tháng 7 năm 2022
130-HD/TĐTN-BTG 04/04/2022 Hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026
124 -HD/TĐTN-BTG 08/02/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử và các sự kiện chính trị nổi bật trong năm 2022
214 -KH/TĐTN-BTG 12/01/2022 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác bài hát chủ đề và biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
212-KH/TĐTN-BTG 10/01/2022 Kế hoạch tuyên tuyền Đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội
199-KH/TĐTN-TCKT 04/11/2021 Kế hoạch 199-KH/TĐTN-TCKT về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027
197-KH/TĐTN-BTG 04/11/2021 Thực hiện Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2026
117-HD/TĐTN-CTTN 05/09/2021 Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 9/2021
3875-CV/TĐTN-BTG 05/09/2021 Công văn v/v tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập internet Việt Nam
3879-CV/TĐTN-BTG 05/09/2021 Công văn v/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)