VĂN BẢN

Số/Kí hiệu 77-HD/TĐTN-TNTH
Ngày có hiệu lực 19/06/2020
Người ký
Trích yếu Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn Tháng 6/2020
Thể loại Hệ thống văn bản

VĂN BẢN KHÁC

Ký hiệu Ngày Trích yếu File
97-HD/TĐTN-BTG 05/01/2021 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 01 năm 2021 chủ đề “Tôi - người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
146-KH/TĐTN-TCKT 18/12/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong (28/3/1951 - 28/3/2021)
95-HD/TĐTN-BTG 18/12/2020 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) với chủ đề "Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
Sách các bài học LLCT 11/12/2020 Sách các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên
94-HD/TĐTN-CNVC&ANQP 09/12/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 12 năm 2020
NQ Đại hội XVII 09/12/2020 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
93-HD/TĐTN-BTG 04/12/2020 Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
145-KH/TĐTN-BTG 04/12/2020 Kế hoạch triển khai, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên
64a-HD/TĐTN 28/11/2020 Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2020 - 2022
64 -HD/TĐTN - BTG 28/11/2020 Hướng dẫn Sinh hoạt chi đoàn tháng 01, 02 năm 2020 chủ đề “Tuổi trẻ Thủ đô tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”