Loading ...
Tôi yêu Hà Nội
Một số hình ảnh chương trình điểm hẹn thanh niên " Sáng mãi ngọn lửa Ba sẵn sàng"
Thứ 4, 07/08/2013 - 17:55
Tối ngày 1/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8 Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức chương trình điểm hẹn thanh niên “ Sáng mãi ngọn lửa Ba sẵn sàng” chào mừng kỷ niệm 5 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính (1/8/2008 – 1/8/2013) và phát động năm thi đua cao điểm hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm phong trào “Ba sẵn sàng” (9/8/1964 – 9/8/2014).  
Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình

a


BTG