Loading ...
Tôi yêu Hà Nội
5 nhóm nội dung, giải pháp chính của tuổi trẻ Thủ đô trong “Năm thanh niên tình nguyện” 2014
Thứ 7, 11/01/2014 - 13:03
Năm 2014 là năm gắn liền với những ngày lễ kỷ niệm, nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước, bám sát chủ đề công tác năm 2014 của thành phố Hà Nội “Trật tự và văn minh đô thị”, Đoàn thanh niên thành phố xác định chủ đề công tác năm 2014 là “Năm thanh niên tình nguyện”.Với tinh thần đó, chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ Thủ đô sẽ được tập trung với 5 nhóm nội dung, giải pháp chính, đó là: “Hà Nội xanh” với các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ vì vệ sinh môi trường ; “Hà Nội an toàn” với các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ tham gia đảm bảo an toàn giao thông, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội;  “Hà Nội văn minh” là xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong thanh niên Thủ đô; “Hà Nội nghĩa tình” với các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng; Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm sóc, giúp đỡ nhân nhân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; “Hà Nội trẻ” là các sản phẩm của hoạt động tình nguyện thông qua công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực của xã hội.

Để cụ thế hóa 5 nội dung cơ bản của “Năm Thanh niên tình nguyện” 2014 tới tất cả cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã ban hành Đề án Thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào TTN Thủ đô năm 2014, “Năm TN tình nguyện” nhằm đưa ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả 5 nội dung trên.

Đây sẽ là năm tuổi trẻ Thủ đô khẳng định vai trò tiên phong, xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; là cơ hội vàng để Đoàn thanh niên các cấp khẳng định vai trò nòng cốt trong việc xây dựng xã hội tình nguyện vì Thủ đô và đất nước văn minh giàu đẹp.
BTG