Loading ...
Tin tức
Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Thứ 3, 28/11/2017 - 13:42
Nhằm thực hiện tốt hơn về việc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Biên tập website Thành đoàn Hà Nội  xin được giới thiệu đến các cấp bộ Đoàn cơ sở và đoàn viên, thanh niên một số tài liệu của Trung ương Đoàn để triển khai tại đơn vị.Sau đây là một số tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc:

1. Các đơn vị sử dụng bộ công cụ do Trung ương Đoàn phát hành hoặc tự thiết kế mẫu riêng.
Link download bộ công cụ: https://drive.google.com/open?id=1SMSEFJLt_hukdS4Kk5KuZEbJ8viGeXM9

2. Đăng tải trailer, spot âm thanh trên các phương tiện thông tin truyền thông của đơn vị và chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai tại hệ thống thông tin tại cơ sở.
Link download: https://drive.google.com/open?id=1FgFp0507P_BP_Tu4lE3XrFLNTEM5SpQ_
 
3. Đăng tải các ấn phẩm liên quan đến Đại hội Đoàn toàn quốc trên hệ thống thông tin của đơn vị và chỉ đạo cơ sở triển khai.
 Link download clip lịch sử các kỳ đại hội: https://drive.google.com/open?id=15F3vjYe4eHN7jw8NPQlVmP9kRMzTGOWK
 
- Link download infographic:  https://drive.google.com/open?id=1SMnGvqwHr9gvxEWpRQDaHgTTdZTqnvdw
 
- Các trailer về các diễn đàn, công trình thanh niên, bộ đếm ngược,... được đăng tải trên Fanpage Ban Tuyên giáo TW Đoàn:
https://www.facebook.com/bantuyengiaotwd/
BBT