Thanh niên Thủ đô viết tiếp truyền thống anh hùng

09:17 16/09/2020        9990 năm sắt son niềm tin với Đảng, giữ trọn lời thề xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, lực lượng thanh niên thời chiến cũng như thời bình luôn là nguồn xung lực mạnh mẽ nhất của đất nước, là đại biểu cho tinh thần tự tôn và sự đi lên của cả dân tộc...

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, là người chủ tương lai của đất nước…Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”, thực hiện lời dạy của Bác, theo đuổi mục tiêu “Đối với mọi công tác, thanh niên Thủ đô phải làm gương mẫu cho thanh niên cả nước”, dưới ngọn cờ dẫn dắt của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, lớp lớp các thế hệ thanh niên Thủ đô trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất của lịch sử đã hăng hái lên đường đấu tranh gìn giữ nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trang vàng lịch sử của Thủ đô mãi khắc ghi sự đóng góp và công lao to lớn của Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu những ngày tháng 8 lịch sử. Dưới sự đàn áp dã man của thực dân Pháp, tháng 9/1940, một tổ chức yêu nước bí mật của học sinh trường Bưởi ra đời, tiền thân của Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu được thành lập năm 1944. Trước yêu cầu của cách mạng và dưới sự lãnh đạo của Đảng,  Đoàn thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã tập hợp được đông đảo thanh niên, học sinh yêu nước, trở thành một tổ chức độc lập với lực lượng tinh nhuệ, xung kích của cuộc vận động cách mạng ở Hà Nội và đặc biệt là cuộc Tổng khởi nghĩa ngày 19/8/1945 toàn thắng ngay tại nơi trung tâm đầu não của chính quyền thực dân.

Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945 (Ảnh: nhandan.com.vn).

Sau Cách mạng Tháng 8 lịch sử, thế hệ trẻ Thủ đô lại viết tiếp trang sử với tinh thần chiến đấu ý chí, quyết tâm son sắt “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” với 60 ngày đêm oanh liệt (1946). Hình tượng những chiến sĩ Cảm tử quân Hà Nội “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” mãi mãi là biểu tượng bất tử về cuộc chiến tranh nhân dân, mà ở đó mỗi người dân đều là chiến sỹ và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc; rồi đến ngày toàn thắng Giải phóng Thủ đô (10/10/1954). Những người con Thủ đô ấy lại tiếp tục xung kích trên tất cả các mặt trận, sẵn sàng dấn thân, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Nhà nước và nhân dân cần phong trào “Ba Sẵn sàng” (1964); phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” (1966 - 1967) thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, xây dựng XHCN ở miền Bắc, chi viện cho quân và dân miền Nam tiến tới ngày Thống nhất đất nước 30/4/1975.

Với tinh thần “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”,... hàng vạn thanh niên, những nam thanh nữ tú Hà Nội đã anh dũng ngã xuống hoặc để lại một phần thân thể trên các chiến trường đánh Pháp, đánh Mỹ, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Kể từ đó, “Ba sẵn sàng” đã trở thành một trong những phong trào hành động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ Thủ đô và tuổi trẻ Việt Nam trong thế kỷ XX, tạo nên một đội quân tình nguyện đông đảo nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) diễn ra khi đất nước vừa kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã nhấn mạnh: “Một trong những bài học thành công của Việt Nam thời chống Mỹ là công tác thanh vận của Đảng thông qua phong trào “Ba sẵn sàng” của miền Bắc và phong trào “Năm xung kích” của miền Nam đã đưa hàng triệu thanh niên đi vào mũi nhọn của cuộc chiến đấu, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước”. Đó chính là dấu son trong lịch sử chiến đấu vẻ vang của thanh niên Hà Nội và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với những đóng góp to lớn, những hy sinh cống hiến của một thế hệ thanh niên “Ba sẵn sàng” cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống, khí thế sục sôi tiếp nối thế hệ “Ba sẵn sàng” năm xưa, phong trào “Thanh niên Hà Nội xung phong tình nguyện xây dựng Thủ đô và đất nước” ra đời, tiền thân của phong trào Thanh niên tình nguyện trở thành 1 trong 4 phong trào, 3 chương trình đồng hành được phổ biến sâu rộng bên cạnh phong trào “Tôi yêu Hà Nội” của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố với các nội dung Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội trẻ; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích vảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động tình nguyện, các công trình phần việc trong ĐVTN Thủ đô những năm gần đây được nghiên cứu triển khai đi vào tính thiết thực, hiệu quả như: mô hình 3+ phối hợp với Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tổ chức các đội tự quản “Đảm bảo trật tự và văn minh đô thị”; mô hình “Biến điểm tập kết rác thành vườn hoa thanh niên”, “con đường bích họa”; tuyến đường “Thanh niên tự quản”; “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Đội hình hỗ trợ du lịch Thăng Long-Hà Nội”; Câu lạc bộ 05; Đội hình Camera 360 trẻ…

Trong suốt sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và coi đây là công việc mang tính chiến lược lâu dài, gian khổ. Trong cuộc “trường chinh” này, thế hệ thanh niên ngày nay với lợi thế làm chủ khoa học công nghệ, phải tiếp nối truyền thống cha ông, trở thành lực lượng xung kích, thiện chiến nhất trên mặt trận đấu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn Thanh niên Thành phố xây dựng chiến lược và kế hoạch tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên khắp các mặt trận thông tin, đặc biệt là mạng xã hội. Với hệ thống fanpage rộng khắp đến cấp cơ sở của Đoàn Thanh niên Thành phố, cùng với các tổ nắm bắt Dư luận xã hội, CLB Báo cáo viên, CLB Lý luận trẻ tạo sự liên kết sâu rộng với các đồng chí cán bộ Đoàn các cấp, công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, giáo dục và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ về những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong qua từng giai đoạn lịch sử được đẩy mạnh. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, mạng xã hội và các kênh truyền thông được khai thác tối đa tính hiệu quả. Cuộc vận động “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu và ác thông tin chính thống, thông tin tích cực, định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực được triển khai kịp thời trên không gian mạng với hình thức phong phú, ấn phẩm tuyên truyền đa dạng,…

Khắc Thưởng

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC