Mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn tại địa bàn dân cư

00:00 10/09/2020        177Một buổi sinh hoạt CLB Bí thư chi đoàn của Quận đoàn Hai Bà Trưng

Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư là những người thủ lĩnh phong trào ở cơ sở, là cầu nối giữa chi đoàn với đoàn cấp trên và cấp ủy và là người chịu trách nhiệm về mọi mặt của công tác đoàn. Đội ngũ Bí thư Chi đoàn có mạnh thì phong trào cơ sở mới có nền tảng, mới khoa học và thiết thực. Xây dựng đội ngũ bí thư chi đoàn mạnh về chất, hồng về chuyên môn luôn là một bài toán khó cho đoàn cấp trên vì số lượng đoàn viên sinh hoạt hai chiều con nhiều dẫn đến khó khăn trong công tác quản lí đoàn viên, phát động phong trào; cơ chế hỗ trợ bí thư chi đoàn còn chưa hoàn thiện dẫn đến động lực cống hiến cho công tác đoàn còn yếu,...

Để cải thiện chất lượng công tác đoàn dưới cơ sở, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của bí thư chi đoàn, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là Mô hình “Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư”.

Với mục đích xây dựng Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư là nơi tập hợp đội ngũ Bí thư chi đoàn dân cư với mục đích giao lưu, học hỏi, rèn luyện, trao đổi kiến thức, kỹ năng trong cách tổ chức thu hút tập hợp đoàn viên, thanh niên trên địa bàn dân cư cũng như các hoạt động khác trong nghiệp vụ công tác đoàn.

Trong thời gian qua, kết quả hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư” đã phát huy được vai trò là tuyên truyền, phổ biến giáo dục chủ trương, pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, các công việc chỉ đạo của Đoàn thanh niên các cấp tới các đồng chí Bí thư chi đoàn về triển khai trên địa bàn dân cư phụ trách tới đoàn viên, thanh niên; ổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng trong công tác Đoàn như: tổ chức trò chơi tập thể, sinh hoạt nhóm, dã ngoại, các chương trình, hoạt động về nguồn...Ngoại ra, Câu lạc bộ có nhiệm vụ nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút đông đảo các đồng chí Bí thư Chi đoàn dân cư tham gia.

 Duy trì Câu lạc bộ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ ít nhất 1 quý/ 1 lần

Một trong số các điển hình tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện mô hình: Quận đoàn Hai Bà Trưng. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của đội ngũ bi thư chi đoàn, định kỳ hằng tuần, quận đoàn tổ chức các buổi giao ban giữa các đồng chí bí thư chi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến cơ sở; định kỳ hằng quý, quận đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ câu lạc bộ bí thư chi đoàn khối địa bàn dân cư. Ngoài ra, quận đoàn còn tổ chức các buổi tọa đàm phản biện về kết quả phong trào nhằm rút kinh nghiệm về khả năng lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ chủ chốt; tổ chức các buổi tuyên dương điển hình cán bộ đoàn tiên tiến,...Kết quả, tỷ lệ phát triển đoàn viên mới không ngừng tăng lên, toàn quận kết nạp được hơn 663 đoàn viên mới và giới thiệu được hơn 100 đoàn viên mới cho đảng xem xét kết nạp; các hoạt động phong trào ở cơ sở được đánh giá là thực chất, thu hút đông đảo số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong thời gian tới, Thành đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo, nhân rộng các mô hình sáng tạo, mới giúp nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ bí thư chi đoàn, từng bước tiệm cận, hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 

Phúc Hưng

Ban Tổ chức - Kiểm tra Thành đoàn

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC