Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

18:15 09/11/2020        413Sáng 9/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.

Đóng góp tại hội nghị, hầu hết các ý kiến của các nhà nghiên cứu, các tổ chức thành viên, thành viên các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đều nhận xét Dự thảo văn kiện Đại hội được chuẩn bị công phu và chu đáo, ngoài báo cáo chính trị còn có báo cáo chuyên đề và chuyên sâu, có số liệu cụ thể, vừa cập nhật các dữ liệu mới, đảm bảo tính chân thực, khách quan.

Các dự thảo có bố cục hợp lý, nội dung khái quát được những thành tựu nổi bật. Phần kiểm điểm đánh giá thực trạng toàn diện, thẳng thắn, phản ánh được thành tựu và chỉ ra khá rõ các tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, báo cáo đã tập hợp đầy đủ trên từng lĩnh vực cụ thể, có nhận xét ưu khuyết điểm và giải pháp trong tình hình mới.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Ngọc Thảo đóng góp ý kiến tại hội nghị

Góp ý thêm vào dự thảo văn kiện, ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng trong công tác xây dựng Đảng, điểm mạnh đó là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã phát huy được vai trò trung tâm đoàn kết, có chủ trương đúng đắn, kịp thời lãnh đạo Nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, theo ông Thảo, việc học tập và vận dụng kinh nghiệm ở nước ngoài có lúc, có nơi chưa phù hợp, gây bức xúc, cần được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ông Thảo đề nghị bổ sung về tầm nhìn phát triển, đánh giá đúng thực chất các mối quan hệ quốc tế để có quan điểm, chính sách, phương thức, tránh bị lợi dụng, lệ thuộc, đảm bảo thực sự quyền tự chủ về kinh tế, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia.

Về các chỉ tiêu, ông Thảo cho rằng, chỉ tiêu tăng trưởng GDP theo đầu người dự kiến còn thấp, không tương xứng với tốc độ bình quân của kinh tế và tình hình chung. Đồng thời, kiến nghị sửa Luật Mặt trận và ban hành một số luật kèm theo để Mặt trận phát huy tốt vai trò; Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức xây dựng văn bản Luật, triển khai ngay các văn bản hướng dẫn để các Luật sớm đi vào cuộc sống.

Ông Phạm Lợi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội góp ý vào dự thảo

Cho rằng, dự thảo các văn kiện còn dài, nhiều nội dung trùng lặp, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật Lê Văn Hoạt đề nghị nên viết cô đọng, tập trung, khái quát những thành tựu nổi bật và đặc biệt là những tư tưởng chỉ đạo để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân dễ đọc, dễ nhớ.

Ông Hoạt cũng lưu ý đến công tác quản lý mạng xã hội để khai thác lĩnh vực này phát triển đất nước trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mở rộng dân chủ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân…

Ông Đinh Hạnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế cho rằng hiện nay một số tập đoàn kinh tế tư nhân đang nắm giữ trong tay nhiều nguồn lực tài nguyên lớn của đất nước, do đó, cần đưa ra một số giải pháp căn cơ, cụ thể để khu vực kinh tế quốc doanh đóng góp có hiệu quả hơn vào nền kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu phân phối thu nhập tiền lương công bằng, hợp lý giữa các thành phần kinh tế (đánh giá cụ thể, công bằng và đầy đủ hơn) để tạo công bằng xã hội

Ông Phạm Lợi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội góp ý nội dung về công tác xây dựng Đảng cần bổ sung thêm cụm từ “sức chiến đấu của Đảng” - đây là yêu cầu tất yếu bởi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu là hai mặt hợp thành để Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ đảng cầm quyền.

Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, ông Lợi đề nghị quan tâm 3 vấn đề: Thứ nhất, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên phải thực chất; Thứ hai là công tác sinh hoạt Đảng tại chi bộ; Thứ ba là công tác cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kết luận hội nghị

Ông Nguyễn Chí Mỳ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa - Xã hội nhận xét dấu ấn của 5 năm tới chưa được thể hiện rõ, do đó, nên bổ sung thêm, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ Việt Nam là nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đồng chí cũng nhấn mạnh phải lấy văn hóa làm điểm tựa, trung tâm, làm nguồn lực cho xây dựng các chiến lược quốc gia.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Các ý kiến đóng góp trên tinh thần thẳng thắn và có sự chuẩn bị kỹ, công phu, toàn diện thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của các đại biểu đối với công tác lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận trong xã hội, Nhân dân trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng; phản ánh ý chí của Nhân dân và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến góp ý chung vào Văn kiện hoặc một trong những vấn đề các đại biểu thật sự tâm đắc, tâm huyết để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Bằng nhiều kênh góp ý khác nhau, nhất là ý kiến trực tiếp của các cá nhân, các đại biểu lựa chọn hình thức phù hợp tiếp tục tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII để phản ánh được thực tiễn cuộc sống, để văn kiện thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn dân.

Hạnh Nguyên (Báo Tuổi trẻ Thủ đô)

Link: https://tuoitrethudo.com.vn/mat-tran-to-quoc-viet-nam-tp-ha-noi-lay-y-kien-gop-y-vao-du-thao-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang-148961.html

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC