Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 của tuổi trẻ thủ đô: Chống dịch toàn diện - Tình nguyện an toàn

10:21 05/06/2021        1459Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021 của Tuổi trẻ Thủ đô đã chính thức được phát động chiều qua (4/6) dưới hình thức trực tuyến.

Nghi lễ phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021 của tuổi trẻ Thủ đô

 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021 là đợt hoạt động cao điểm lớn nhất trong năm cả về quy mô và thời gian thực hiện; Chiến dịch sẽ được triển khai đồng bộ trong các cấp bộ Đoàn - Hội toàn Thành phố từ tháng 6 đến hết tháng 8 với 5 nhóm nội dung, giải pháp gắn với thực hiện 01 chương trình và 04 chiến dịch gồm: chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, chiến dịch “Hành quân xanh”, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” cho từng khối đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên; thanh niên trong lực lượng vũ trang; công nhân viên chức, doanh nhân trẻ.

Phát biểu phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, đồng chí Chu Hồng Minh, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: “Với truyền thống xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho Thủ đô và đất nước, tuổi trẻ Thủ đô xác định tập trung triển khai thực hiện thắng lợi 5 nhóm chỉ tiêu cụ thể; 5 nhóm nội dung giải pháp gắn với các chương trình, chiến dịch theo từng khối đối tượng thanh niên; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động qua 10 đội hình tình nguyện chuyên cấp Thành phố với phương châm: Chống dịch toàn diện - tình nguyện an toàn”.

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bùng phát tại nhiều địa phương, Thành đoàn Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 vừa bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, vừa điều chỉnh với những điểm mới phù hợp với thực tế.

Các hoạt động sẽ hướng trọng tâm về địa bàn các địa phương khó khăn của thành phố Hà Nội, trong đó các hoạt động triển khai trong Chiến dịch phải linh hoạt trên diễn biến dịch bệnh; đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu "5K" của Bộ Y tế và sự chỉ đạo của Thành phố Hà Nội; chỉ tổ chức các hoạt động tập trung khi thật sự cần thiết, phù hợp với tình hình; phân phối nguồn lực hợp lý, ưu tiên hỗ trợ các địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 khi có nhu cầu. Một số chỉ tiêu về xây dựng công trình thanh niên và tổ chức các hoạt động phong trào đông người giảm, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các đội hình tình nguyện; các hoạt động về phòng, chống dịch bệnh covid-19 được đặc biệt quan tâm; trong đó chú trọng các hoạt động về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid-19, đặc biệt là thanh niên công nhân, người lao động, gia đình những y, bác sỹ, chiến sĩ đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện số, tổ chức các chương trình trực tuyến đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế. Thành đoàn Hà Nội thành lập mới 03 đội hình chuyên cấp thành phố đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay: đội hình Tiếp sức người bệnh; đội hình Tình nguyện số (bao gồm: các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Câu lạc bộ Dữ liệu, chuyển đổi số); đội hình phản ứng nhanh phòng, chống covid-19 (bao gồm các nội dung về tuyên truyền; trực các chốt kiểm dịch; tham gia Tổ truy vết của Bộ Y tế; thành lập các đoàn công tác chi viện cho các vùng tâm dịch của Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế; thành lập đội hỗ trợ vận chuyển vật tư phục vụ chống dịch).

FACEBOOK

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC