Loading ...
Thường trực Thành đoàn Hà Nội
Thứ 3, 04/08/2015 - 16:02
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
Đại biểu Hội Đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021.Đồng chí Nguyễn Khánh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội.Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt -
Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội.Đồng chí Chu Hồng Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội.Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội


CÁC TIN TỨC KHÁC