Loading ...
Giải cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ Tư năm 2017
Thứ 5, 21/09/2017 - 09:31
Giải cầu lông Học sinh - Sinh viên TP Hà Nội tranh cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô lần thứ Tư năm 2017.
Thời gian: từ ngày 8 - 10/10/2017
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Long Biên (Lô TH 05 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội).
ĐƠN VỊ:………………………….                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

[______________________________                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /                                                                                                        ____________________________________    

                                         

                                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017

                                                                                                  


 


ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH-SINH VIÊN

TRANH CÚP BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ TƯ NĂM 2017

 

Kính gửi: Ban tổ chức Giải

 

Căn cứ Điều lệ số: 95/ĐL-BTTTĐ-LĐCL ngày 15 tháng 9 năm 2017 giữa Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Liên đoàn cầu lông Hà Nội.

Đơn vị:…………………………. đăng ký đoàn vận động viên tham dự thi đấu Giải lần này cụ thể như sau:

 

Trưởng đoàn:………………………………………..

Huấn luyện viên:…………………………………….

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nội dung thi đấu

Nam

Nữ

 

 

Hệ phong trào:

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ nâng cao:

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chú:

Ghi rõ họ và tên vận động viên

TM/BAN GIÁM HIỆU

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

PV
CÁC TIN TỨC KHÁC