Loading ...
Một số hình ảnh tiêu biểu của đoàn trong chuyến thăm và tặng quà ở Thanh Hóa
PHÓNG SỰ ẢNH KHÁC