Loading ...
Nông Thôn Mới
Hội nghị giao ban các chi đoàn điểm xây dựng nông thôn mới
Thứ 5, 21/08/2014 - 09:14
Ngày 8/8/2014, tại trụ sở Thành đoàn Hà Nội, Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban các chi đoàn điểm xây dựng nông thôn mới. Dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành đoàn.
Các ý kiến của các đơn vịĐ/c Nguyễn Khánh Bình - PBT phát biểu tại Hội nghị


Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực các quận, huyện, xã, bí thư chi đoàn các chi đoàn điểm xây dựng nông thôn mới tại các huyện: Đan Phượng, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ đã thảo luận, đánh giá việc triển khai làm điểm xây dựng theo 10 tiêu chí trong Hướng dẫn xây dựng chi đoàn nông thôn mới, đánh giá về tình hình hoạt động thực chất của chi đoàn hiện nay. Trên tổng số 10 tiêu chí đã triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành, việc ra đời hướng dẫn xây dựng chi đoàn nông thôn mới bao gồm 10 tiêu chí là điều kiện thuận lợi, là căn cứ định hướng và làm cơ sở để các chi đoàn triển khai thực hiện. Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thành đoàn đề nghị Đoàn Thanh niên cấp huyện quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo, tham mưu cho cấp ủy, định hướng hoạt động cho chi đoàn; đối với các xã đã đạt được chứng nhận hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí của chi đoàn Nông thôn mới đối với các chi đoàn; lựa chọn các đồng chí Bí thư chi đoàn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, ưu tiên những đồng chí tại chỗ. Đối với Đoàn Thanh niên các xã chủ động xây dựng nội dung, định hướng hoạt động gắn với Đoàn Thanh niên huyện; chỉ đạo toàn bộ các chi đoàn trên địa  bàn triển khai theo 10 tiêu chí. Với các tiêu chí hiện nay đang gặp khó khăn trong triển khai như tiêu chí 4 (Cưới theo nếp sống mới…) cần tuyên truyền vận động mạnh mẽ và đẩy mạnh việc xã hội hóa các nguồn lực trong triển khai hoạt động hỗ trợ cho các chi đoàn.
theo Ban Nông thôn gửi về