Loading ...
Danh sách Bí thư đoàn khối Trường
Thứ 4, 03/10/2012 - 16:33
Danh sách Bí thư Đoàn khối trường Đại học, cao đẳng và học viện

Đơn vị

Họ tên

CV

ĐT

Email

CỤM I

 

ĐH Y Hà Nội

Đỗ Nam Khánh

BT

0983.616.365

donamkhanh@hmu.edu.vn

doanthanhnien@hmu.edu.vn

ĐH Xây dựng

Nguyễn Văn Hùng

BT

0936.366.682

doanthanhniendhxd@gmail.com

HV Nông nghiệp VN

Đỗ Thị Kim Hương

BT

0983.931.686

kimhuong4111984@gmail.com

dtnien@vnua.edu.vn

dtkhuong@vnua.edu.vn

ĐH Bách khoa HN

Lê Đức Tùng

Đ/c Lân

BT

 

0943842803

0989.889.203

dtn@hust.edu.vn

ĐH KD&CN Hà Nội

Trần Hữu Hạnh

BT

0983.101.188

hubthanh@gmail.com

ĐH Dược

Đoàn Minh Sang

BT

0987.864.863

sangdoanminh@gmail.com

Viện Đại học Mở HN

Đỗ Ngọc Anh

BT

0984.688.829

Doanthanhnien.hou@gmail.com

Ngocanh0312@gmail.com

HV Quản lý giáo dục

Nguyễn Thị Loan

Đ/c Hoàng

BT

PBT

0984245901

 

0966.601.800

Loanhvq89@gmail.com

huyhoangpvn@gmail.com

ĐH Mỹ thuật VN

Phạm Nhật Quang

BT

0908.900.984

dtndhmt@gmail.com;

quangtna@gmail.com

ĐHDL Đông Đô

Tạ Trần Phương Nhung

BT

0165.997.0748

phuongnhung@hdiu.edu.vn

CĐ Sư phạm Hà Tây

Trần Văn Thế

BT

0982.996.929

thetranvan.c20@gmail.com

CĐ Nghệ thuật HN

Hoàng Tú Anh

BT

0936.254.439

Thienthan_kitty@yahoo.com

CĐ Xây dựng CTĐT

Trần Văn Luân

BT

0988.718.708

Siluan1985@gmail.com

CỤM II

ĐH Kinh tế quốc dân

Nguyễn Nhất Linh

Nguyễn Bích Ngọc

Nguyễn Phương Linh

Nguyễn Quang Điều

Đ/c Tú

Đ/c Trang (CT)

BT

PBT

PBT

PBT

CTr

CTr

0987.554.785

0936.500.505

0947512388

0912.661.286

0977.861.991

01656123976

vpdoanneu@gmail.com

nhatlinhkss@gmail.com

nplinh.neu@gmail.com

ĐH Hà Nội

Vương Thị Thu Hằng

Đ/c Huy

Hoàng Xuân Trường

BT

PBT

PBT

0988.426.427

0988330985

0989.341.258

doanhoi@hanu.edu.vn

vuonghang@hanu.edu.vn

truonghx@hanu.edu.vn

ĐH Kiến trúc

Đỗ Việt Phương

Đ/c Tuyền

BT

PBT

0912654396

0942125889

dophuonghau@gmail.com

dophuong@hau.edu.vn

doantruongkientruc@gmail.com

antuyenxhh@gmail.com

ĐH Sư phạm TDTD HN

Phùng Xuân Dũng

BT

0902.018.439

0966006768

phungxuandungtdtt@gmail.com

Đ/c Trung

CT

0977135834

truongtrunghn@gmail.com

ĐH Thành Tây

Nguyễn Thị Khánh Trà

BT

0907.399.286

tra.nguyen@wu.edu.vn

ĐH Thăng Long

Nguyễn Thùy Linh

BT

0975.852.082

linhnt@thanglong.edu.vn

doanhoidhthanglong@gmail.com

ĐH Sư phạm NTTW

Nguyễn Thị Ngọc Tú

BT

0976.653.268

nguyenthingoctu@spnttw.edu.vn

ĐH Phương Đông

Lê Hồng Chung

BT

0989.380.663

lehongchung@gmail.com

ĐH Công nghệ GTVT

Cao Công Ánh

Lê Văn Kiên

Phạm Ngọc Trường

BT

 

 

0966.580.088

 

 

 

anhcc@utt.edu.vn

 

 

ĐH Lâm nghiệp

Phạm Gia Thanh

Đ/c Vương

BT

CT

0906.199.696

0977230118

giathanhdhln@gmail.com

minhvuongkd@gmail.com

ĐH Đại Nam

Nguyễn Thị Thúy

Đ/c Đức

BT

PBT

0902.123.698

0966.668.087

thuy.nguyen.dhtm@gmail.com

phamhongducsd@gmail.com

CĐ Cộng đồng Hà Tây

Kim Ngọc Hưng

Phùng Thị Hằng Hoa

BT

PBT

0979.368.566

0976922035

ngochungkim.d20@gmail.com

doantn@htcc.edu.vn

CĐ NN&PTNT Bắc Bộ

Bùi Văn Sỹ

BT

0989.270.524

doannvcard@gmail.com

CĐ KT Kỹ thuật TM

Trần Thị Hường

Nguyễn Văn Trường

Đặng Thị Hậu

BT

PBT

PBT

0986.000.296

0976.876.898

0967678583

mickyth89@gmail.com

thanhnienvuitinh@gmail.com

CĐ Y tế Hà Đông

Nguyễn Quang Tình

Đ/c Mai

BT

PBT

0988.999.022

0912.912.079

doantruongcdythadong@gmail.com

 

CỤM III

ĐH Mỹ thuật CN

Hoàng Khắc Biên

Đào Mạnh Đạt

Trần Tiến Thành

BT

PBT

PBT

0904.273.623

0902137782

 

hoangkhacbienmtcn@yahoo.com.vn

mtcndesign82@gmail.com

ĐH Y tế công cộng

Đoàn Ngọc Tiến Minh

BT

0977.275.911

Dntm@hsph.edu.vn

Tranthanh1911@gmail.com

ĐH Lao động xã hội

Nguyễn Viết Hồng

Nông T Hồng Chuyên

Hoàng Thị Lan

Nguyễn Kiên Cường

BT

PBT

PBT

PBT

0914.373.306

vanphongdtnhsv@ulsa.edu.vn

nguyenviethong200281@gmail.com

nonghongchuyen1982@gmail.com

ĐH Văn hóa

Phạm Văn Tám

Trần Thị Việt Nga

BT

CT

0936686113

0944881990.

vantamdhvh@gmail.com

vietngavh@gmail.com

ĐH Công đoàn

Nguyễn Quốc Việt

Trần Mạnh Cương

Nguyễn Ngọc Minh

BT

PBT

PBT

01698.599.233

0988.835.107

0982.869.559

quocviet4189@gmail.com

tmcuongvpd@gmail.com

ĐH Luật HN

Nguyễn Sơn Tùng

Đ/c Thanh

BT

CT

0967.320.853

 

0976.260.380

phuongthanhhlu@gmail.com

nguyensontung1410@gmail.com

ĐH Ngoại thương

Hoàng Tuấn Dũng

Trần Song Thành

BT

PBT

0914.788.868

0903.400.981

doanthanhnien@ftu.edu.vn

tulongftu@yahoo.com

transongthanh1981@gmail.com

ĐH Thủy Lợi

Nguyễn Đình Trinh

Nguyễn Công Viễn

BT

PBT

0966.668.008

01687.667777

trinhnd@tlu.edu.vn

vpdoan@tlu.edu.vn

viennc@tlu.edu.vn

Học viện Ngân hàng

Nguyễn Tiến Hưng

Lê Minh Ngọc

Phạm Thanh Hải

Đào Mỹ Hằng

BT

PBT

PBT

PBT

0943.579.681

 

 

 

vpdoanhvnh@gmail.com

hungnguyen@hvnh.edu.vn

HV Âm nhạc QG VN

Khúc Văn  Khoa

BT

0914.511.011

Khoaviola88@gmail.com

ĐH Tài chính – Ngân hàng

Võ Thị Đào

BT

01689233426

Vodao277@gmail.com

CĐ Xây dựng số 1

Dương Văn  Thái

BT

0919.619.663

Ctc1.doanthanhnien@gmail.com

Ctc1.doanthanhnien@yahoo.com

 

CỤM  IV

ĐH Công nghiệp HN

Trương T. Thanh Hoài Nguyễn Đình Tiến Đỗ Minh Hiền Lý Thị Ngọc Minh Nguyễn Tiến Tấn

BT
PBT
PBT
C.Tr
C.Tr

0985.911.999
0976.046.688
0983.661.518
0973.992.235
0965.257.932

hoaitruong2013@gmail.com
tiennd.haui@gmail.com
minhhien2503@gmail.com
ngocminh14990@gmail.com
tannguyen1994haui@gmail.com

ĐH Sư phạm HN

Nguyễn Văn Thỏa
Đặng Xuân Thọ
Bùi Thị Hà Giang
Đinh Minh Hằng
Đ/c Hiền

BT
PBT
PBT
PBT
Chtr

0987.909.409
0912.629.383
0938.057.005
0907.996.866
0972.834.588

vanthoatht07@gmail.com
thodx@hnue.edu.vn
giang.giangsphn@gmail.com
dinhminhhangvn@gmail.com
vp.doan@hnue.edu.vn

ĐH Thương mại

Nguyễn Thành Hưng

Anh Tố

Chị Thảo

BT

PBT

PBT

0912.670.526

0972.104.566

0983.189.179

thanhhung1603@gmail.com

dtnthuongmai@gmail.com

ĐH Thành Đô

Nguyễn Đình Việt

BT

0974.884.004

ndviet@thanhdo.edu.vn

ĐH CN Việt - Hung

Trần Văn Đạt

BT

0983.978.636

datvantran245@gmail.com

ĐH Sư phạm Hà Nội 2

Phạm Văn Giềng
Vũ Hồng Phúc
Nguyễn Hữu Hòa
Phạm Văn Luân

BT
PBT
PBT
Ch.tr

0986.688.626
0966.547.192
0972.064.928
0974.341.588

phamgieng@gmail.com
doanthanhnien@hpu2.edu.vn

Học viện Tài chính

Lưu Hữu Đức
Tạ Đình Hòa
Phạm Văn Hào
Đ/c Hùng

BT
PBT
PBT
Ch.tr

0983.303.249
0973.535.486
0964.130.791
0973618658

huuduc.249@gmail.com
doanthanhnien@hvtc.edu.vn

ĐH Hòa Bình

Hà Hải Thanh
Dương Đông Giang
Đ/c Hiền

BT
PBT
PBT

0974.688.772
0946695771
0978.398.988

hahaithanhhb@gmail.com

donggiangnb@gmail.com

ĐH Điện lực

Đặng Thành Chung

Chu Văn Tuấn

BT

PBT

0978.431.345

0986.533.960

chungdhdl@gmail.com

tuancv@epu.edu.vn

ĐH Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Khởi
Lê Minh Cường
Nguyễn Xuân Tùng
Mai Thị Trang
Nguyễn Anh Minh

BT
PBT
PBT
PBT
Ch.tr

0977.868.525
0976.748.751
0983.665.321
0975.879.258
0989.927.427

nvkhoi@utc.edu.vn
minhcuong.le1984@gmail.com
ngxuantung@utc.edu.vn
maitrang.ktvt@gmail.com
anhminhuct@gmail.com

ĐH Mỏ - Địa chất

Đặng Quang Hưng
Nguyễn T. Thu Thảo

BT
PBT

0989.286.482
0984.937.693

quanghungmdc@gmail.com
thuthaomdc1981@gmail.com

ĐH FPT

Phạm Tuyết Hạnh Hà

BT

0915.378.070

hapth@fpt.edu.vn

ĐH Sân khấu điện ảnh

Đ/c Như

BT

0985.875.665

Lynhu1984@gmail.com

ĐH Thủ đô HN

Nguyễn Thái Minh
Lê Ngọc Anh
Hà Thu Thủy
Nguyễn Quanh Minh

BT
PBT
PBT
Ch.tr

0918.008.189
096.264.9990
097.334.6912
01682.138.118

minhnt@hnmu.edu.vn
lnanh@daihocthudo.edu.vn
htthuy@daihocthudo.edu.vn
nqminh@daihocthudo.edu.vn

CĐ Sư phạm TW

Trương Tiến Mạnh

Đặng Anh Minh

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Nguyễn Thị Lệ Thi

BT

PBT

PBT
Ch.tr

0986.940.433

0978738098

0982531296

0943.888.987

tienmanh.kbs@gmail.com

danganhminhnapa@gmail.com

ngoclinhcdsptw@gmail.com

ntlt.ajc@gmail.com

CĐ CN&TM Hà Nội

Đoàn T. Phương Thúy
Trần Thị Nga
Vũ Minh Vương

BT
PBT
PBT

0949.756.575
0977.600.257
0978.942.607

Phuongthuy31188@gmail.com
doanthanhnien@htt.edu.vn

CĐ Điện tử - Điện lạnh

Phạm Quang Sáng

Nguyễn Văn Linh

Lê Việt Cường

BT

PBT

PBT

0972.938.934

0916405808

01682069019

Sangpq.dtdl@gmail.com

CĐ Nghề CNC

Nguyễn Minh Phương

Phạm Thị Mỹ Hoa

Trần Đức Hiếu

BT

PBT

PBT

0982900488

0904784587

0962113592

phuongnm@hht.edu.vn

hoaptm@hht.edu.vn

hieutd@hht.edu.vn

CỤM ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Đơn vị

Họ tên

CV

ĐT

Email

Đoàn ĐHQGHN

Trương Ngọc Kiểm

BT

0989.097.459

kiemtn@gmail.com

Nguyễn Hoàng Giang

PBT

0165.855.0028

giangulis@gmail.com

Trần Bách Hiếu

PBT

0902240021

bachhieu168@gmail.com

Bùi Thị Hải

Ch.tr

0985.180.138

haibt.vnu@gmail.com

Nguyễn Thị Việt Linh

Ch.tr

0989.694.269

Nguyenvietlinh279@gmail.com

VP Đoàn

 

04 375757670

04 3754 7473

doandhqghn@gmail.com

ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Nguyễn Hoàng Giang

BT

0165.855.0028

giangulis@gmail.com

doanthanhnien.ulis@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Anh

PBT

01682.999.003

ntngocanh149@gmail.com

ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN

Trần Bách Hiếu

BT

0902240021

bachhieu168@gmail.com

Mai Đăng Khoa

Ch.tr

01645130187

vpdoanhoinhanvan@gmail.com

Khoamd91@gmail.com

ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN

Đào Sỹ Đức

BT

0983596386

daosyduc@hus.edu.vn

ducds@vnu.edu.vn

Trần Quốc Tự Kiều

PBT

01684978997

Trankieu.tq@gmail.com

ĐH Công nghệ, ĐHQGHN

Nguyễn Ngọc Linh

BT

0902152648

Nlnguyen251@gmail.com

doandaihoccongnghe@vnu.edu.vn

ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

Nguyễn Trung Phong

BT

0912312386

phongnt@vnu.edu.vn

Khoa Quốc tế, ĐHQGHN

Trần Đỗ Bảo Châu

BT

01642352548

chautdb@isvnu.vn

ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

Lê Thanh Huyền

BT

0975450455

huyenlethanh.gago@gmail.com

Khoa Luật, ĐHQGHN

Đ/c Hương

BT

0912516209

huongngothanh@gmail.com

Khoa Y Dược, ĐHQGHN

Đ/c Tuấn

BT

0982.608.709

anhtuan048@gmail.com

 

(không trực thuộc Thành đoàn)

 

Văn Việt
CÁC TIN TỨC KHÁC