Loading ...
Học tập và làm theo lời Bác
Tuyên dương tập thể, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Chủ nhật, 10/06/2018 - 18:44
Sáng 8/6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X); Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018.

Các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội và các gương thanh niên tiên tiến làm lễ báo công dâng Bác

Đến dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn, Thành ủy Hà Nội.

Trong báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X); Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Ngày 25/7/2008, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 25). Đây là văn bản quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với thế hệ trẻ và công tác thanh niên. Nghị quyết xác định nhiều nội dung, giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại hội nghị

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết; xác định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa là một trong những đầu mối tham mưu chính, vừa là đối tượng thụ hưởng Nghị quyết, các cấp bộ Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên với nhiều đổi mới về nội dung, chương trình học và hình thức tổ chức. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng gắn với các hoạt động, đề án cụ thể, thiết thực.

10 năm qua, các cấp bộ đoàn đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp; cụ thể hóa thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất, để cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác thanh niên; quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với những nỗ lực của hệ thống tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 25 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu đột phá, mang lại những bước tiến mới về lý luận và thực tiễn, tạo nên động lực thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Vì thế, hoạt động của Đoàn được đoàn viên thanh niên đón nhận, cấp ủy đảng và chính quyền đồng tình ủng hộ, các lực lượng xã hội đánh giá cao. Uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên; vị trí của thanh niên trong xã hội được đặt tương xứng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai Nghị quyết 25 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội vẫn còn những hạn chế như: Tính cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện Nghị quyết ở nhiều cấp bộ đoàn, nhiều cán bộ đoàn chưa tốt; có biểu hiện chạy theo hình thức; thụ động trong tham mưu, đề xuất, phối hợp triển khai thực hiện; chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở, nhất là ở khu vực xã trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn khu dân cư có chỗ có nơi còn yếu. Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất gặp nhiều khó khăn; chất lượng, hiệu quả của một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của Đoàn thiếu tính chiều sâu, bền vững; sức hấp dẫn thu hút tập hợp thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, Hội chưa cao...
Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và đồng Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao phần thưởng tới 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu năm 2018

Đối với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua 2 năm thực hiện, tiếp tục đi sâu vào đời sống thanh niên, lan tỏa thẩm thấu đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Cuộc vận động đã góp phần  giáo dục thế hệ trẻ sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; làm chuyển biến tích cực trong nhận thức, thái độ và hành động của cán bộ Đoàn và thanh thiếu nhi Thủ đô; tác phong, lề lối, tinh thần trách nhiệm, ứng xử, văn hóa của bộ phận lớn thanh thiếu nhi có chuyển biến tích cực…Từ việc học tập và làm theo lời Bác đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, các công trình phần việc thanh niên điển hình, nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu, là những hạt nhân lan tỏa, nhân rộng trong đoàn viên thanh niên và nhân dân Thủ đô.  Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao bằng khen tới đại diện các tập thể xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Tại chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã tuyên dương 25 tập thể có nhiều thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 25; 11 mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05; tuyên dương 73 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Trong đó, Thành đoàn Hà Nội vinh danh 10 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tiêu biểu 2018.

Danh hiệu tập thể, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác là phần thưởng cao quý dành cho các các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước như lời dạy của Bác Hồ, là gương mặt ưu tú, tiêu biểu trên các lĩnh vực từ học tập, lao động, phát triển kinh tế, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, tình nguyện vì cộng đồng đến bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là những bông hoa đẹp nhất đang tỏa ngát hương xây đời trong vườn hoa đẹp của tuổi trẻ Thủ đô; khắc họa nên bức tranh tươi sáng về diện mạo lớp thanh niên Thủ đô nói riêng và thanh niên Việt Nam ngày nay mang những tiêu chí và giá trị cốt lõi vừa có tính truyền thống nhưng đậm nét của thời đại.

Tuyên dương các tập thể có nhiều thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết 25

Trước đó,73 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đại diện cho những đoàn viên, thanh niên ưu tú Thủ đô vào dâng hương và báo công dâng Bác tại nhà H67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, để ghi nhận và biểu dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, các đại biểu Trung ương, Thành phố trao Giấy chứng nhận cho 73 thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ số 05 của Bộ Chính trị.
Theo TTTĐ