Loading ...
Tuổi trẻ VNPT Hà Nội: "Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới”
Thứ 2, 03/07/2017 - 10:21
Chiều 28/6, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được tổ chức. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT Hà Nội lần thứ XIV là đại hội hết sức quan trọng, diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Hà Nội lần thứ XIV; VNPT Hà Nội đang phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2017. ,,,

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội
 tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng của tuổi trẻ VNPT Hà Nội, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn với hai giai đoạn 2012 - 2015 và 2015 - 2017, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hòa chung với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên VNPT Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc. Đoàn VNPT với 16 cơ sở đoàn trực thuộc và gần 900 đoàn viên đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi đáp ứng lợi ích thiết thân của thanh niên và yêu cầu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị của đơn vị.Trong nhiệm kỳ vừa qua tinh thần đoàn kết, sức mạnh lớn lao, khát vọng cống hiến và sự nỗ lực vượt bậc của Đoàn VNPT đã làm nên những thành tích ấn tượng. Đó là các hoạt động xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của VNPT Hà Nội như: Phong trào “Sáng tạo VNPT” được triển khai thông qua các đề tài, sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ tập trung vào các yêu cầu bức thiết của chuyên môn, góp phần nâng cao năng xuất chất lượng, giảm thời gian lao động thủ công, tiết kiệm chi phí cho đơn vị; Chương trình “Văn hoá VNPT”, đặc biệt đối với các vị trí giao tiếp trực tiếp với khách hàng như giao dịch viên, công nhân viễn thông …; Phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị với nội dung thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong lao động nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và tiết giảm chi phí; Trong xung kích thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thường xuyên được tổ chức ở tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc VNPT; Chuỗi hoạt động của tuổi trẻ VNPT Hà Nội vì cuộc sống cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và hỗ trợ các địa phương, giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, ủng hộ các gia đình chính sách, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập… được các cấp uỷ và giám đốc các đơn vị đánh giá cao, bước đầu đã thể hiện được vai trò của thanh niên VNPT Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội
 tặng hoa BCH khóa mới

Từ việc đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2017, đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên VNPT Hà Nội  nhiệm kỳ 2017- 2022 với chủ đề: "Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; Tuổi trẻ VNPT Hà Nội phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo xây dựng đơn vị Đoàn kết - Phát triển - Bền vững – Hiệu quả” nhằm góp phần xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của đơn vị; có lối sống đẹp, quyết tâm xây dựng đơn vị, Thủ đô và đất nước hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

Nâng cao sức hấp dẫn của phong trào thanh niên, khơi dậy tinh thần tự giác của thanh niên trong tham gia các hoạt động của Đoàn. Tích cực chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên; khuyến khích, cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của tuổi trẻ VNPT Hà Nội và nhấn mạnh: "Bên cạnh những thành tích đáng mừng đó, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận lại những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên VNPT Hà Nội, chúng tôi hoàn toàn đồng tình với những hạn chế các đồng chí đã nêu trong báo cáo. Tôi đề nghị tập thể Ban Chấp hành khóa mới phát huy tốt phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đã đề ra."

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội
 trao tặng bức trướng Đơn vị xuất sắc của Trung ương Đoàn

 Trong phiên làm việc thứ nhất các đại biểu đã bầu được 21 đồng chí ưu tú vào BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu đồng chí Lê Thanh Hằng giữ chức Bí thư đoàn thanh niên VNPT Hà Nội tại Hội nghị BCH lần thứ nhât
Ngọc Anh
CÁC TIN TỨC KHÁC