Loading ...
Thanh niên Thủ đô nâng cao ý thức, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Thứ 6, 20/10/2017 - 13:48
Đại uý Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội là một trong những đại biểu ưu tú tham gia Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Thông qua tham luận tại Đại hội, đồng chí Bùi Mạnh Hùng đề xuất một số giải pháp tích cực góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô nói chung, của thanh niên Công an Thủ đô nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đại uý Bùi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội.


Theo Đại uý Bùi Mạnh Hùng, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn trong Công an Thành phố đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của Thủ đô; giáo dục, động viên đoàn viên, thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tích cực thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều vụ án, truy bắt hàng ngàn đối tượng và xuất hiện ngày càng nhiều gương đoàn viên, thanh niên Công an Thủ đô mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, trong học tập và rèn luyện vì an ninh Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

“Ngoài ra, đoàn viên Công an Thành phố đã tổ chức nhiều phong trào tình nguyện. Trong đó, điểm nổi bật là chuyển từ tổ chức tại các vùng sâu vùng xa, ở các tỉnh sang các hoạt động tình nguyện gắn liền với nhiệm vụ chính trị; tập trung làm tình nguyện tại những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, đồng bào dân tộc và công giáo, những địa bàn có tình hình phức tạp đòi hỏi sự giúp sức của lực lượng công an”, đại biểu Bùi Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Để tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô nói chung, của thanh niên Công an Thủ đô nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới của đất nước, trong thời gian tới, đồng chí Bùi Mạnh Hùng đề xuất tập trung thực hiện một số giải pháp:

Thứ nhất, các cấp bộ Đoàn cần nhận thức thống nhất, đầy đủ tính chất, tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của việc xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Thứ hai, chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dự báo tình hình thanh niên; phát huy vai trò của thanh thiếu nhi trong cung cấp thông tin tố giác tội phạm và phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai phong trào thi đua “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” trong từng lực lượng thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, mỗi đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải phát huy tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cuối cùng là phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của lực lượng thanh niên công an trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào “Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với đặc điểm công tác, chiến đấu của từng đơn vị.

Theo TTTĐ
CÁC TIN TỨC KHÁC