Loading ...
Giới thiệu
Thường trực Thành đoàn Hà Nội
Thứ 3, 04/08/2015 - 16:02


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - UV BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội
Đại biểu Hội Đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Đồng chí Nguyễn Khánh Bình - UV BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội,
Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà NộiĐồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn,
Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà NộiĐồng chí Chu Hồng Minh - UV BCH Trung ương đoàn, Phó Bí thư Thành đoàn,
Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hà NộiĐồng chí Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội