Loading ...
Giới thiệu
Ban Tuyên giáo
Thứ 6, 21/08/2015 - 16:59

STT

Đơn vị/ Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 

Ban Tuyên giáo

024 6688 5903

bantuyengiaothanhdoan@gmail.com

1.      

Nguyễn Thị Mai Hương

UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn

0972 135 166

 

2.      

Nguyễn Mạnh Linh

UV BCH, Phó Trưởng ban Tuyên giáo

0946 196 886

 

3.      

Nguyễn Phương Anh

Chuyên viên

0979 961 966

 

4.      

Ngô Quang Tuấn

Cán bộ

0916 236 865

 

5.      

Đào Thị Thuận Ánh

Cán bộ

0988 435 798

 

6.      

Hoàng Việt Anh

Cán bộ

0969 756 999

 

7.      

Nguyễn Khắc Thưởng

Cán bộ

0933 138 886

 

Văn Việt