Loading ...
Giới thiệu
Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư
Thứ 4, 09/01/2013 - 13:18

BAN ĐOÀN KẾT THANH NIÊN VÀ ĐỊA BÀN DÂN CƯ

 

BAN ĐOÀN KẾT THANH NIÊN VÀ ĐỊA BÀN DÂN CƯ

(02466885904)

Doanketthanhnienvadiabandancu@gmail.com

Đ/c Hoàng Thu Hồng

 

UVBTV, Trưởng ban

0936.187.345

thuhong201087@gmail.com

Đ/c Lê Thị Diệp

UVBCH, Phó Trưởng ban

0971.327.889

mytdiep.tdhn@gmail.com

Đ/c Vũ Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên

0915.456.246

quynhanh.ptit@gmail.com

Đ/c Trịnh Thu Hằng

Chuyên viên

0982.890.798

hangtrinh1990@gmail.com

Đ/c Tạ Quang Hưng

 Chuyên viên

0904.940.809

quanghung.napa@gmail.com

Đ/c Trần Thị Thúy Hằng

 

Cán bộ

0983253297

thuyhangyeudau_25384@yahoo.com

Đ/c Nguyễn Huyền Trang

Cán bộ

0979.641.988

huyentrang.tdhn@gmail.com

Đ/c Nguyễn Thị Thái Hà

Cán bộ

097.117.1991

thaiha@thapluatraitim.vn

Đ/c Đỗ Thuỳ Linh

Cán bộ

0976523293

dothuylinh120993@gmail.com

Đ/c Đặng Hoàng Phú

Cán bộ

 

088.669.5555

hoangphudang@gmail.com

 

Văn Việt