Loading ...
Giới thiệu chung
Các thành tích đã đạt được của Thành đoàn trong những năm qua
Thứ 5, 15/03/2012 - 05:17
CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN

IV. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN


Năm khen

Nội dung khen

Năm 1959

Chủ tịch Nước Tặng Huân chương Lao động Hạng Ba

Năm 1967

Chủ tịch Nước Tặng Huân chương Lao động Hạng Hai

Năm 1991

Chủ tịch Nước Tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất

Năm 1996

Chủ tịch Nước Tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhì

Năm 2000

Chủ tịch Nước Tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất

Năm 2005


- Trung ương Đoàn Tặng Cờ thi đua Xuất sắc

- UBND Thành phố Tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiện vụ

Năm 2006

- UBND Thành phố Tặng Bằng khen hoàn thành tốt phong trào thi đua

Năm 2007


- Trung ương Đoàn tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc công tác Đoàn & phong trào thanh thiếu nhi

- UBND Thành phố Tặng Bằng khen

Năm 2008


- Trung ương Đoàn Tặng Cờ thi đua Xuất sắc

- UBND Thành phố Tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiện vụ

- UBND Thành phố khen “Người tốt, việc tốt”

Năm 2009


- Trung ương Đoàn Tặng Cờ thi đua xuất sắc

- UBND Thành phố Tặng Cờ thi đua xuất sắc

- UBND Thành phố Tặng Bằng khen có thành tích đột xuất tham gia các hoạt động kỷ niệm 999 năm Thăng Long – Hà Nội

Năm 2010


- Thủ tướng Chớnh phủ tặng Bằng khen cú nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc  

- Trung ương Đoàn Tặng Cờ thi đua Xuất sắc

- UBND Thành phố Tặng Cờ thi đua Xuất sắc

- UBND Thành phố Tặng Bằng khen thi đua xuất sắc Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

- Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn tặng Bằng khen vì sự nghiệp phát triển NN, nông thôn Thủ đô

- Bộ Quốc phòng Tặng Bằng khen phối hợp hoạt động trong công tác Đoàn với các đơn vị Quân đội giai đoạn 2008 – 2010

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tặng Bằng khen cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

- Danh hiệu 1 trong 10 tổ chức thanh niên xuất sắc của ASEAN

- Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2010

Năm 2011


- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

- UBND Thành phố Tặng Bằng khen có thành tích trong công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp và hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

- Bộ Tài nguyên & Môi trường Tặng Bằng khen cú thành tích trong công tác bảo vệ môi trường và Giải thưởng Môi trường Việt Nam

- Trung ương Đoàn Tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua toàn quốc

- UBND Thành phố Tặng Cờ thi đua Xuất sắc

CÁC TIN TỨC KHÁC