Loading ...
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại cơ quan Thành đoàn
Thứ 5, 03/01/2013 - 11:11
Danh bạ điện thoại cơ quan Thành đoàn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Họ và tên

Chức danh

SĐT

THƯỜNG TRỰC THÀNH ĐOÀN

Nguyễn Văn Thắng

UV BTV TWĐ, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

0913373083

Trần Anh Tuấn

UV BCH TWĐ, Phó Bí Thư Thành đoàn,

Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố

0979278888

Nguyễn Ngọc Việt

UV BCH TWĐ, Phó Bí Thư Thành đoàn,

Chủ tịch Hội LHTN Thành phố

0982062881

Nguyễn Khánh Bình

 UV BCH TWĐ, Phó Bí Thư Thành đoàn,

Chủ tịch hội đồng đội Thành phố

0907286886

VĂN PHÒNG

ĐT: 043.8245179; 043.8254630 - Email: vanphongtdhn12@gmail.com

Nguyễn Thiên Tú

UV BTV, Chánh văn phòng

0912537118

Nguyễn Xuân Hiền

UV BCH, Phó Chánh văn phòng

0906189988




Tạ Văn Thiện

Phó Chánh văn phòng

0914387659

Đỗ Thu Trang

Phó Chánh văn phòng

0971122789

BAN TỔ CHỨC

ĐT: 043.9393743; 043.9341910 - Emai: btc.thanhdoanhanoi@gmail.com

Lê Thị Kim Huệ

UV BTV, Trưởng ban

0966223388

Nguyễn Hải Bằng

Phó Trưởng ban

0973997984

Vũ Hải Vân

Phó Trưởng ban

0982500539

Đặng Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng ban

0982769396

BAN TUYÊN GIÁO

ĐT: 043.9369269 - Email: bantuyengiaothanhdoan@gmail.com

Nguyễn Đức Tiến

UV BTV, Trưởng ban

0966812345

Phạm Quang Tú

UV BCH, Phó Trưởng ban

0919496886

BAN KIỂM TRA

ĐT: 043.9369308 - Email: bankiemtratdhn@yahoo.com.vn

Quán Thị Vân Anh

UV BCH, Phó Trưởng ban Phụ trách

0979311619

Nguyễn Phương Anh

Phó Trưởng ban

0902251134

BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC

ĐT: 043.9369268; 043.9369298 (Văn phòng Hội Sinh viên) - Email: bantruonghoc@gmail.com

Chu Hồng Minh

UV BTV, Trưởng ban

0983986884

Vũ Thị Hương Lan

UV BCH, Phó Trưởng ban

0962636468

Ngô Văn Thiện

UV BCH, Phó Trưởng ban

0986197679

BAN TN ĐÔ THỊ & CÔNG TÁC ANQP

ĐT: 043.8254650 - Email:bandothitdhn@gmail.com

Hoàng Thu Hồng

UV BCH, Phó Trưởng ban Phụ trách

0936187345

Đinh Hồng Vân

 Phó Trưởng ban

0978771112

BAN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN

ĐT: 043.8254614 - Email: hoilienhiepthanhnienhanoi@gmail.com

Vũ Hùng Quân

 UV BTV, Trưởng ban, Phó Chủ tịch TT Hội LHTN TP

0989555560

Trần Thanh Thủy

Phó Trưởng ban

0912123578

BAN CÔNG TÁC THIẾU NHI 

ĐT: 043.8251589; 043.8257550 - Email:banthieunhitdhn@gmail.com

Nguyễn Đình Khuê

Trưởng ban, Phó Chủ tịch TT Hội đồng Đội TP

0935891807

 Trịnh Thị Mỹ Kim

Phó Trưởng ban, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP

0912442354

BAN THANH NIÊN CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

ĐT: 043.8265447 - Email: Cnvc.tdhn@gmail.com

Lý Duy Xuân

UV BTV, Trưởng ban

0987677077

Nguyễn Hồng Vân

UV BCH, Phó Trưởng ban

0916019102

BAN THANH NIÊN NÔNG THÔN

ĐT: 043.8264032 - Email: bannongthon@gmail.com

Nguyễn Đình Trung

UV BTV, Trưởng ban

0912535622

Nguyễn Đức Sinh

Phó Trưởng ban

0948468668

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI VỤ

ĐT: 043.8254198

Tạ Thị Loan

Trưởng phòng

0916260993

Phạm Văn Dân

Phó Trưởng phòng

0928787568

Trần Lê Thùy Anh

Phó Trưởng phòng

0989632511

CÁC TIN TỨC KHÁC